Fjärrvärme billigt och miljövänligt

Energimarknadsinspektionens årliga rapport Uppvärmning i Sverige visar att ökningstakten på fjärrvärmepriserna har minskat och att fjärrvärme är ett av de billigaste sätten att värma sitt hus, konstaterar branschorganisationen Svensk Fjärrvärme.

Idag har de flesta fjärrvärmekunderna ett pris på mellan 60–72 öre per kilowattimme.

Fjärrvärmen är också miljövänlig. Sedan mitten av 80-talet har andelen fossila bränslen minskat. Idag är det bara 5 procent olja i de svenska fjärrvärmesystemen, uppger Svensk Fjärrvärme. Samtidigt är cirka 60 procent i systemen förnybara bränslen och dessutom utnyttjas mer spillvärme än i något annat land i världen. Fjärrvärmen har ensamt uppfyllt det svenska klimatmålet nästan 15 gånger om, konstaterar Svensk Fjärrvärme.

Nästa utmaning är att höja effektiviteten ytterligare genom att bygga kraftvärme i de befintliga fjärrvärmenäten. Branschens mål är att kraftvärmen ska leverera minst 10 terawattimmar el år 2010, motsvarande en halv miljon villors energibehov under ett år.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.