Fjällnäradomarna ska prövas i Mark- och miljööverdomstolen

Skog Nu står det klart att det blir en prövning i högre instans av fjällnäradomarna, där markägare som nekats avverkning stämt staten för att få ersättning.

Fjällnäradomarna ska prövas i Mark- och miljööverdomstolen
Ola Jennersten

– Det är fortsatt Skogsstyrelsens inställning att lagstiftningen inte tydligt ger besked om vad som gäller här och att det därför behövs en vägledande dom. Därför är det bra att vi nu får det här beskedet, säger Skogsstyrelsens chefsjurist, Cecilia Hedman i ett pressmeddelande.

I februari överklagade staten genom Kammarkollegiet fjällnäradomarna från mark- och miljödomstolen i Umeå, då rättsläget bedömdes var fortsatt oklart i flera avgörande frågor. Mark- och miljödomstolens domar var inte tillräckligt klargörande, menar Skogsstyrelsen.

Ersättning med 125 procent av marknadsvärdet

Domarna i mark-och miljödomstolen vid Umeå tingsrätt gav markägarna rätt till ersättning med 125 procent av marknadsvärdet, motsvarande ersättningen för naturreservat. Fastigheterna har dock inte något formellt skydd.

I maj 2018 gjorde Skogsstyrelsen regeringen uppmärksam på att delar av skogsvårdslagen som rör fjällnära skog behöver ses över.

Läs mer om fjällnäradomarna här.

Läs mer: Skogsstyrelsen får kraftigt minskat anslag – varslar 124 personer

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.