Fisket stängs i Skagerrak

Havs- och vattenmyndigheten har stängt ett område i Skagerrak för fiske. Syftet är att förhindra att fiskare får upp stora mängder ungfisk som nu finns i området.

Fisket stängs i Skagerrak
HaV

50 nautiska mil har stängts av för fiske i Skagerrak. Området ligger i höjd med Lysekils och Sotenäs kommun. Från 8 mars till och med 29 mars är det förbjudet för fartyg att fiska i området.

– Enligt EU:s kontrollförordning på fiskets område ska områden kunna stängas av tillfälligt för att skydda ungfisk av torsk, kolja, sej och vitling i Skagerrak och Nordsjön. Systemet trädde i kraft 1 september 2009, säger Karin Hermansson, chef för fiskerikontrollenheten på HaV i ett pressmeddelande.

De stora mängderna ungfisk upptäcktes när kustbevakningen undersökte ett fartyg.

– Andelen ungfisk i fångsten överskred det tröskelvärde som anges i EU-förordningen. Även om det kanske inte rör sig om så stora mängder så rör det sig om väldigt många individer, säger Karin Hermansson.

Genom satellitövervakning och sjö- och flygkontroller ska kustbevakningen se till att förbjudet efterlevs.

– Vi förstår att stängningen kan skapa olägenheter för de fartyg som har detta område för sitt huvudsakliga fiske. Men sett ur ett biologiskt perspektiv är det nödvändigt. Det ger juvenilerna en chans att växa till sig och leka, säger Karin Hermansson.

Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.