Fiskens framtid i EU:s händer

Just nu pågår en konferens i Bryssel om en hållbar framtid för fiskerinäringen. En mer hållbar hantering av fisket ger inte bara miljöfördelar utan även klirr i kassan.

Fiskens framtid i EU:s händer

Fiskbestånden krymper. Det skapar naturligtvis mindre lönsamhet. För att kunna fatta rätt beslut kring fiskekvoter behövs bättre system för insamling av data och bättre samarbete mellan industri och forskning. Modellberäkningar visar att den europeiska fiskeindustrin kan generera 2,7 miljarder euro extra genom en mer långsiktig styrning av fiskeripolitiken. Det framhöll Maria Damanaki, EU-kommissionär för fiske- och havsfrågor vid en fiskerikonferens i London nyligen. Ett stort problem är till exempel att fiskemetoderna är för effektiva, vilket ger för stor fångst, som drar med sig oönskade fisksorter som därför slängs överbord. Hur fisknäringen kan bli mer hållbar genom debatteras just nu under en konferens i Bryssel där 30 projekt som visar hur lokala fiskesamhällen i Europa arbetar för att utveckla hållbara lösningar för fiskepolitiken.

I oktober beslutade EU:s fiskeministrar om nästa års fiskekvoter för Östersjön. De innebär bland annat att laxkvoten halveras medan torskkvoten ökar med drygt tio procent. Den 14 november ska förordningen klubbas igenom.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.