Fiskar blir modiga av läkemedelsspill

Ångestdämpande läkemedel som spolas ut med avloppsvattnet gör fiskar mer orädda och asociala än normalt. Beteendeförändringarna kan få allvarliga ekologiska konsekvenser enligt forskare vid Umeå universitet.

Fiskar blir modiga av läkemedelsspill
Johan Gunséus

I tidskriften Science redogör forskargruppen från Umeå universitet sina resultat. De har undersökt hur abborrar som utsatts för det ångestdämpande läkemedlet Oxazepam reagerar. Fiskar som lever nedströms avloppsreningsverk utsätts nämligen för stora mängder medicin som lämnat våra kroppar och spolats ut i naturen. Kunskapen om läkemedlens miljöpåverkan är begränsad. Umeåforskarna kunde i sina försök visa att abborrarna som fått simma i vatten med ångestdämpande medel tog större risker än vanliga abborrar.

– Normalt sett är abborrar skygga och jagar i stim. Det är en känd strategi för överlevnad och tillväxt. Men de som simmat i Oxazepam blev betydligt tuffare, förklarar ekologen Tomas Brodin, som är huvudförfattare till artikeln.

Fiskarna lämnade stimmet för att söka mat på egen hand, vilket gör dem till lättfångade byten för rovfiskar. Fiskarna åt också snabbare. Eftersom fisk fyller en viktig funktion i många vattenmiljöer kan förändringar i födobeteende rubba den ekologiska balansen. Forskarna ska undersöka vidare vad det kan få för konsekvenser för artsammansättning och förekomsten av algblomning.

Utsläpp av läkemedel i vattendrag är globalt förekommande och mer forskning på området behövs innan det går att dra några långtgående slutsatser.

– Lösningen på problemet är inte att sluta medicinera sjuka människor utan att försöka utveckla reningsverk som klarar av att fånga upp miljöfarliga läkemedel, säger miljökemisten Jerker Fick.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.