Finanskris bakom minskade utsläpp

EUs minskade koldioxidutsläpp beror på finanskrisen och inte på investeringar i infrastruktur och förnybar kraftproduktion. För att klara framtiden krävs ökade satsningar även i kristid, enligt en färsk rapport.

Capgeminis årliga energistudie, European Energy Markets Observatory, visar att nedgången i EUs koldioxidförbrukning från 2008 och 2009 främst beror på den ekonomiska krisen.Minskningen i industriproduktion och därmed energikonsumtion har i sin tur dragit ned energipriserna. Energiföretagens möjligheter att genomföra planerade investeringar har därmed försämrats.

– Om man inte fortsätter att klimatanpassa energisektorn i tillräcklig utsträckning även under krisen kommer ”uppvaknandet” bli väldigt svårt, säger Lars Molde, branschanalytiker på Capgemini Consulting.

Inom förnybar energi minskade EU-ländernas investeringar med 14 procent under andra halvåret 2008. Rapporten poängterar att vägen framåt går genom förändrade beteenden och en fortsatt satsning på energisektorn, trots lågkonjunktur. Risken är att flera av de tidigare globala problemen med ökad belastning på klimatet återkommer efter krisen, eftersom de i stor utsträckning beror på en global befolkningstillväxt och en ökad levnadsstandard.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.