FI: Så kan finanssektorns hållbarhetsredovisning förbättras

Hållbarhetsredovisning Svenska finansmarknadsaktörer kan bli bättre på att informera hur deras investeringsbeslut påverkar hållbarhetsfaktorer. Det skriver Finansinspektionen i en rapport till EU.

FI: Så kan finanssektorns hållbarhetsredovisning förbättras

Finanssektorn har blivit bättre på att informera hur deras investeringsbeslut påverkar hållbarhetsfaktorer. Det visar den årliga rapport som de europeiska tillsynsmyndigheterna Esma, EBA och Eiopa lämnat till EU. Också i Sverige har förbättringar gjorts generellt, men den svenska Finansinspektionen, FI, skriver i en kommentar att det ”finns utrymme för förbättringar”.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Miljö & Utveckling premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Magasinet Miljö & Utveckling - 6 nummer per år
  • Full tillgång till allt digitalt material
Redan prenumerant?

För att bistå i rapportarbetet har FI kartlagt hur ett antal svenska aktörer redovisar hållbarhetspåverkan från sina investeringar. I kartläggningen har man hittat både goda och dåliga exempel. FI skriver i en kommentar att myndigheten noterar att det fortfarande finns svenska aktörer som har en låg kunskap och förståelse för hur EU:s upplysningskrav fungerar.

I linje med disclosure-förordningen

Myndigheten konstaterar att det är viktigt att upplysningarna som finansaktörerna lämnar är tydliga kring den negativa påverkan som identifieras, så kallade så kallade indikatorer för Principle adverse impact, PAI. Här påpekar FI vikten av att upplysningarna berättar ”vilken metod och data som använts vid bedömningen av respektive PAI-indikator, information om vilken period som upplysningarna avser samt, i förekommande fall, en kort summering av policyer för aktieägarengagemang och efterlevnaden av uppförandekoder för ansvarsfullt företagande och internationellt erkända standarder”.

FI skriver också att upplysningarna ”i övrigt” ska lämnas i linje med den så kallade disclosure-förordningen, SFDR.

– Vi uppmanar alla finansmarknadsaktörer att läsa rapporten och ta till sig av de exempel på god praxis som presenteras i rapporten. FI uppmuntrar också branschorganisationer att lyfta iakttagelser i rapporten och diskutera god och dålig praxis med sina medlemmar. FI kommer att följa upp utvecklingen på området, skriver myndigheten i en kommentar.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.