Fem tips för effektivare plastanvändning

Cirkulär ekonomi I rapporten Plast i Sverige konstaterar Naturvårdsverket att mängden plast som sätts på marknaden är stor, och att materialåtervinningen behöver förbättras. Här är myndighetens fem tips till alla verksamheter som hanterar plast i någon form.

Fem tips för effektivare plastanvändning
Plastanvändningen är stor och leder till en rad olika problem. Här är fem tips för minskad plastanvändning.

Totalt sätts 1,3 miljoner ton plast på marknaden i Sverige varje år (siffran är från 2019), något som leder till stora klimatutsläpp. Dels är plasten ofta tillverkad av fossila råvaror som olja. Dels går det åt mycket energi för att framställa plasten. Slutligen står plasten för ungefär 90 procent av koldioxidutsläppen vid energiutvinning av avfall i Sverige.

Här är Naturvårdsverkets fem tips för en mer hållbar plastanvändning:

1. Minska onödig plastanvändning i alla led

Inventera verksamhetens plastanvändning – var kan den minska? Vilka alternativ finns?

2. Använd plast av bättre råvaror

Viss plast har lägre klimatpåverkan än annan. Går det att använda förnybar plast, och plast utan farliga ämnen?

3. Möjliggör materialåtervinning

Vart tar plastavfallet vägen? Kan det istället bli en resurs? Utan återvinningsmål – ingen återvinning. Sätt upp mål, anlita en avfallsentreprenör och se till att följa upp vad som händer med just ert plastavfall. Läs på om vilka material som är bra att återvinna och vilka som är olämpliga.

4. Minska läckage till naturen

Vilket plastskräp brukar du lägga märke till i naturen? Försök att undvika produkter som ofta dyker upp i skog och mark, eller havet. Det är till exempel engångsartiklar och plastpåsar. Försök också att hålla koll på utsläpp av mikroplast och hur de kan minskas.

5. Samverka

Hela värdekedjan måste samverka för att få fram återvunnen råvara av bra kvalitet, i mängder som gör råvaran intressant på marknaden. Här behövs tydliga specifikationer och kvalitetsstandarder, skriver Naturvårdsverket.

Här finns hela rapporten.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.