Håll dig uppdaterad med vårt kostnadsfria nyhetsbrev

Varje vecka får du en sammanfattning av de senaste nyheterna direkt till din inkorg.

Registrera dig

Fem råd för energieffektivare företag

Energi Trots att det finns goda förutsättningar för ökad energieffektivisering i Sverige haltar det praktiska arbetet. En färsk rapport från IVA ger råd åt företag som vill förbättra sin energieffektivisering.

Energieffektiviteten i svensk industri kan öka med 50 procent till år 2050. Det slår Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) fast i rapporten Ett energieffektivt Sverige. Men även om de tekniska lösningarna finns och många åtgärder redan är lönsamma, genomförs de inte alltid.

Fyra huvudsakliga hinder i jakten på energieffektivisering målas upp i rapporten. För det första att det finns en konkurrens om begränsade resurser inom företagen, vad gäller såväl tid som pengar, och att kärnverksamhet prioriteras. För det andra att kunskapen om energieffektivisering är otillräcklig eller saknas. För det tredje att ekonomiska kalkyler inte tar hänsyn till livscykelkostnader och att investerings- respektive driftbudgetar ligger i olika delar av ekonomisystemet. För det fjärde att det inte ställs några yttre krav på ökad energieffektivitet från kunder, ägare eller myndigheter.

För att elda på energieffektiviseringsarbetet presenteras 12 konkreta rekommendationer och förslag i rapporten. Dessa riktar sig till företag, myndigheter och politiker.

För företagen lämnas följande rekommendationer:

  1. Visa ledarskap, sätt mål och följ upp Utan ledningens stöd och uppföljning prioriteras inte energieffektivisering. Tillräckligt med resurser i form av tid och kompetent personal för att arbeta på ett strukturerat och systematiskt sätt uteblir.
  2. Kunniga och engagerade medarbetare behövs För att lyckas i det praktiska genomförandet behövs personer i den egna verksamheten som har kunskap och kompetens om både energianvändning och verksamhetens processer och system.
  3. Skapa struktur och systematisera Ledningssystem fyller ofta en avgörande funktion i många företag för att strukturera och systematisera arbetet med energieffektivisering och behålla företagsledningens engagemang och prioritering.
  4. Agera proaktivt och avsätt kapital Ofta kan en viss energieffektivisering uppnås utan större investeringar. Genom att frågan blir synliggjord och prioriterad kan investeringsmedel allokeras vid behov så att lönsamma åtgärder blir genomförda. Att betrakta investeringar ur ett livscykelperspektiv är nödvändigt.
  5. Skapa hållbara framtidsvisioner och se bortom den egna verksamheten Ett företags framtidsvision bör även inkludera energianvändningen. Energieffektivitet skapas inte bara i den egna verksamheten. Att fokusera på hur produkter och tjänster kan bidra till ökad energieffektivitet i nästa led är lika viktigt.

Rapporten i sin helhet hittar du här

Vårt nyhetsbrev

De viktigaste nyheterna direkt i mejlen. Helt kostnadsfritt!
Skickar begäran
Jag godkänner att Miljö & Utveckling sparar mina uppgifter
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.