Fem nya Natura 2000-områden utses

Regeringen har beslutat om att fem marina områden blir Natura 2000-skyddade. Här är listan.

Fem nya Natura 2000-områden utses

– Havspolitiken och bevarandet av vår biologiska mångfald är prioriterade delar av regeringens arbete. Genom dagens beslut får vi ett kraftfullt skydd av viktiga arter och livsmiljöer i några av våra viktigaste marina områden, säger miljöminister Andreas Carlgren.

Natura 2000 är det EU-nätverk som startade 1992 och som ska skydda värdefulla naturområden och på så vis bevara den biologiska mångfalden. Bestämmelserna om dessa skydda områden finns i två EU-direktiv: Fågeldirektivet och Art- och habitatdirektivet. När regeringen har föreslagit nya områden får dessa skydd av svenska miljöbalken.

Fakta

De nya Natura 2000-områdena är:

Västra Götalands län: Bratten

Gävleborgs län: Finngrundet -Västra banken, Finngrundet – Norra banken, Lövgrundsrabbar

Västerbottens län: Sydostbrotten

Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.