Fastighetsbolag vinner Miljöstrategipriset 2021

Miljöstrategipriset Fastighetsbolaget Vasakronan vinner Miljöstrategipriset 2021. Bolaget är sedan flera år tillbaka klimatneutralt, men har nu gått vidare med att på ett systematiskt sätt analysera hela sin värdekedja.

Fastighetsbolag vinner Miljöstrategipriset 2021
Anna Denell, hållbarhetschef Vasakronan, Gabriel Wikström, Agenda 2030-samordnare, och Ingar Lindholm, chefredaktör Miljö & Utveckling.

Vasakronan har länge arbetat med tydliga mål och åtgärder, och kunnat visa upp goda resultat under lång tid. Efter att ha fått ned de egna utsläppen – bolaget har sedan 2006 minskat sina utsläpp med 95 procent och är sedan 2008 klimatneutralt – har man gått vidare med att analysera hela sin värdekedja.

Nu tittar Vasakronan på klimatpåverkan över hela livscykeln hos de byggnader man beställer, vilket lett till konkreta åtgärder. Vasakronan arbetar också för att minska sina hyresgästers klimatpåverkan.

Juryn vill även lyfta fram Vasakronan som ett gott exempel på hur miljöarbete kan leda till ökad lönsamhet. Dels genom att skapa förutsättningar för gröna banklån och obligationer, dels genom ökad kundlojalitet.

– Det känns jätteroligt och hedrande att vinna. Hållbarhetsfrågan är något som blivit en del av vårt DNA. Alla – styrelse, företagsledning och övriga medarbetare – är engagerade i arbetet. Efter att vi minskat energianvändningen i scope 1 ligger nu fokus på scope 2 och 3 med ambitionen att bli klimatneutrala i hela värdekedjan till 2030. En stor utmaning är till exempel att i högre grad visa på den effektiviseringspotential som finns i befintliga byggnader istället för att bygga nytt, som är både resurskrävande och klimatpåverkande, säger Anna Denell, hållbarhetschef på Vasakronan.

Juryns motivering:

Vasakronan uppvisar ett klimatarbete som givit stora resultat under lång tid tack vare tydliga mål och åtgärder. När de egna utsläppen nu är minimerade, går Vasakronan vidare med utsläpp hos kunder och leverantörer på samma systematiska sätt. Vasakronan visar att miljöarbete lönar sig, både genom ökad lönsamhet och ökad lojalitet från såväl kunder som anställda.

Två hedersomnämnanden

Juryn delar också ut två hedersomnämnanden. Ett går till Elis Textil för sitt hållbarhetsarbete och den nya hållbarhetsstrategin från 2019 samt ett till Textilia för sitt strategiska hållbarhetsarbete som inkluderar företagets hållbarhetsstrategi, genomförda och framåtsyftande projekt.

Juryns motivering:

Textilbranschen har stora utmaningar på avfallssidan. Mycket material försvinner idag ur kretsloppet, ett problem som trots ansträngningar på många plan fortfarande är till stor del olöst.

Elis har en cirkulär affärsidé sedan länge och har nu inkluderat den i en större strategi baserad på FN:s globala mål. Företaget är det första i Sverige som certifierat sitt Agenda 2030-arbete. Behovet av ökad cirkularitet adresseras både genom materialåtervinningsprojekt och genom upcycling av uttjänt textil. Företaget lyckades på ett år minska sitt klimatavtryck per kilo tvätt med cirka 20 procent, bland annat genom att förlänga livslängden för textilprodukter.

Textilia har en cirkulär affärsidé sedan länge och vidareutvecklar nu sin verksamhet ytterligare i cirkulär riktning. Det handlar om materialval vid inköp av nya textilier, men också om att arbeta med upcycling och återanvändning av fibrer i stor skala. Textilia har arbetat strategiskt med miljöfrågor sedan 2009 och bland annat minskat sin klimatpåverkan med 69 procent.

Hög nivå på projekten

Miljöstrategipriset delas ut av tidskriften Miljö & Utveckling sedan 2015. I årets jury sitter Ylva Öhrnell, DHL Freight, Henrik Ny, Blekinge tekniska högskola, Kristina Birath, Eskilstuna kommun, Peter Westman, Världsnaturfonden WWF, samt Ingar Lindholm, Miljö & Utveckling.

– Det har varit mycket inspirerande att se alla nominerade projekt och aktörer. Många håller en mycket hög nivå och det är roligt att se hur ansökningarna utvecklas år från år. Vasakronan är en värdig vinnare som har gjort ett fantastiskt arbete i en av de mest klimatbelastande branscher vi har, säger Miljö & Utvecklings chefredaktör Ingar Lindholm.

18 nominerade

Till Miljöstrategipriset 2021 nominerades 18 aktörer. Bland dem valdes fyra finalister, varav en vinnare och två hedersomnämnanden, ut. Vinnaren presenterades på Miljöstrategidagen 2021. Priset delades ut digitalt av Agenda 2030-samordnaren Gabriel Wikström.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.