Färre småföretag har ett miljöarbete

Bara vart fjärde svenskt småföretag arbetar med miljöfrågor i verksamheten. Det är betydligt färre än för tio år sedan. Största minskningen har skett inom industrin.

År 2002 arbetade 30 procent av svenska småföretag med miljöfrågor. Trots att företag, med mindre än 50 anställda, som sätter upp tydliga miljömål har högre tillväxtvilja och är mer innovativa än andra har andelen sjunkit till 25 procent, det visar en undersökning som Tillväxtverket har gjort.

Den största minskningen har skett inom industrisektorn och bland de som räknas som något större småföretag.

Även utvecklingen där företag riktar in sig på att sälja miljöanpassade tjänster har stagnerat.

Undersökningen visar att småföretagen arbetar med miljöfrågor på olika sätt. Vissa har endast någon typ av miljöpolicy medan andra arbetar aktivt med mål för den egna verksamheten.

ISO 14001 är det klart vanligaste verktyget.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.