Färre partiklar än väntat under tunnelkörning

Att färdas i en biltunnel är inte så skadligt som man tidigare trott. Ny forskning visar att filter i fordon tar upp mer av de skadliga partiklarna än väntat.

Människor som färdas i tunnlar utsätts för betydligt lägre halter än vad man tidigare har trott av grövre partiklar från vägslitage, främst från dubbdäck. Forskningen som gjorts av Stockholms Luft- och bulleranalys (SLB) på uppdrag av Trafikverket, visar att mindre än tio procent av de grövre partiklarna kommer in i fordonskupén i personbilar, även om ventilationen är påslagen. Mätningar i en SL-buss visar att cirka tio procent av partiklarna tar sig in.

Det är de små partiklarna, till exempel sotpartiklar från avgaser, som lättast tar sig in genom ventilationen vid tunnelkörning. Om föraren däremot stängt av lufttillförseln utifrån kommer få partiklar oavsett storlek in i bilen.

Studierna är en del i underlaget för att kunna fastställa riktvärden för luften i Förbifart Stockholm och andra vägtunnlar.

– Studierna visar att partikelproblemet är betydligt mindre än vi tidigare räknat med, bland annat i miljökonsekvensbeskrivningen för Förbifart Stockholm, säger Marianne Klint som leder forskningsprogrammet på uppdrag av Trafikverket .

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.