Färre oroliga för miljön

När ekonomin är dålig brukar intresset för miljön minska. Så har det dock inte sett ut förrän nu efter årsskiftet. Istället ökar oron för jobben, det visar en ny undersökning.

Svenskt näringsliv mäter löpande svenska folkets syn på vilka de viktigaste politiska frågorna är. Under finanskrisens första del var andelen som svarade miljö påfallande hög. Fram till sommaren var det fler som uppfattade miljöfrågan än jobbfrågan som viktigast.

Enligt Svenskt näringsliv beror detta på att miljöfrågan fått genomslag i alla grupper då miljödebatten tagit en ny form.

Men i den senaste mätningen har detta vänt. Andelen som uppger miljö som viktigaste frågan har fallit från 18 till 10 procent, den lägsta nivån sedan hösten 2008. Istället är det oron för jobben som växer. 23 procent uppger att jobben är den viktigaste frågan, det är mer än en fördubbling sedan våren 2009.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.