Färre miljöbrott leder till åtal

Antalet åtal för miljöbrott har mer än halverats de senaste sex åren, visar riksåklagarens (RÅ) statistik för 2006. Av förra årets drygt 3000 anmälningar om misstänkta miljöbrott ledde endast vart sjunde till åtal, jämfört med vart fjärde för sex år sedan.

En av orsakerna tros vara att många miljöåklagare har fått åtal ogillade i domstolarna. Enligt miljöbalken får nämligen inte åklagarna väcka åtal om de inte kan anta att det leder till en fällande dom.

Istället för att väcka åtal blir det allt vanligare att utfärda ett strafföreläggande, vilket är ett alternativ när någon har erkänt miljöbrott. Nackdelen med många strafförelägganden är att man inte får en enhetlig rättspraxis i miljöbrottsmål.

Av de väckta åtalen är det bara ungefär 70 procent som leder till fällande domar.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.