Färre kommuner ställer miljökrav

Andelen kommuner som faktiskt ställer miljökrav vid upphandling av varor och tjänster har minskat från 69 procent 2004 till 62 procent år 2007.
– Det är oroande att andelen som ställer miljökrav i praktiken minskar, kommenterar Tomas Chicote, projektledare på Naturvårdsverket.

Resultaten baseras på en enkät som Naturvårdsverket genomfört bland landets kommuner för att följa upp miljöanpassningen av den offentliga upphandlingen.

Bristande kunskap eller erfarenhet anges som hinder för att ställa miljökrav av cirka hälften av kommunerna. Andra hinder som anges av många är att miljöanpassad upphandling kostar mer, att det finns ett bristande intresse inom organisationen och att reglerna och lagstiftningen är komplicerad.

– Det är viktigt att de som genomför upphandlingar har tillräcklig kunskap om hur man ställer relevanta miljökrav. Annars riskerar ambitiösa policies och riktlinjer att bli verkningslösa, påpekar Tomas Chicote.

En god nyhet är dock att andelen kommuner som har riktlinjer för miljöhänsyn vid upphandling av varor och tjänster ökar, från drygt hälften 2004 till fyra av fem år 2007. 229 av landets 290 kommuner svarade på enkäten.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.