”Färdplan utan färdriktning”

Naturvårdsverket har släppt sin rapport om hur Sverige ska bli klimatneutralt till 2050. En färdplan utan färdriktning där en tredjedel av utsläppen finns kvar, menar Naturskyddsföreingen.

”Färdplan utan färdriktning”

Fortsatt teknikutveckling inom industrin. En skärpning av EU-kraven på fordon. Och utveckling mot ett transportsnålt samhälle. Det är några av de insatser som Naturvårdsverket pekar på för att regeringen ska nå sitt mål om ett Sverige utan nettousläpp till 2050.

– Sverige behöver arbeta med alla samhällssektorer för att åstadkomma detta, med transporter och industriprocesser som särskilt viktiga. Regeringen kommer nu att arbeta vidare utifrån underlaget från Naturvårdsverket för att utveckla en färdig svensk färdplan. I den processen välkomnar vi ett brett deltagande från allmänheten, näringslivet, kommuner och landsting, miljöorganisationer, forskare och andra intresserade, säger miljöminister Lena Ek i ett pressmeddelande.

Men Naturskyddsföreningens generalsekreterare Svante Axelsson tycker inte att rapporten lever upp till förväntningarna.

– Jag hade mycket högre förväntningar på rapporten än att en tredjedel av utsläppen skulle finnas kvar. Sverige är inget internationellt föredöme om vi fortsätter att släppa ut för mycket per capita och kortsiktigt använder tillväxten i skogen för att balansera utsläppen. Det är ytterst få länder som kan kopiera det exemplet. Vi behöver använda skogen för att samla in det vi redan släppt ut, säger Svante Axelsson, generalsekreterare Naturskyddsföreningen.

Svante Axelsson menar att Naturvårdsverket, för att nå nära nollutsläpp i Sverige, tar till tillväxten i skogen som kolsänka och handel med utsläppsrätter.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.