FAO: skydda växtgenetiska resurser

Om inte rejäla krafttag tas för att bevara den genetiska mångfalden i växtriket är framtidens livsmedelsförsörjning allvarligt hotad. Det visar en ny rapport från FN-organisationen FAO.

FAO: skydda växtgenetiska resurser

Food and Agriculture Organization släppte i veckan sin rapport om tillståndet för världens växtgenetiska resurser för livsmedel och jordbruk. Ett av budskapen är att den genetiska informationen i växter är avgörande för att kunna utveckla bättre grödor som klarar exempelvis hetta och torka. Förändringar som förväntas komma och i vissa länder redan är verklighet i och med klimatförändringarna.

– Att öka ett hållbart användande av växters mångfald kan vara det avgörande sättet att tackla riskerna för utarmade genetiska resurser inom jordbruket, säger FAO:s generaldirektör Jacques Diouf.

Vild växter förloras

I rapporten lyfts allvarliga fakta fram: mellan 16 och 22 procent av vilda släktingar till livsmedelsgrödor som potatis och bönor kommer att vara försvunna till 2055 till följd av klimatförändringar.

– Det finns fortfarande tusentals vilda släktingar till våra livsmedelsgrödor som behöver samlas in, studeras och dokumenteras eftersom de innehåller genetiska hemligheter som gör det möjligt för dem att stå emot värme, torka, hög salthalt, översvämningar och skadedjur, säger Jacques Diouf.

Något som behöver göras för att komma till rätta med problemen är att öka kunskapen och intresset hos jordbrukare för att bevara och använda den genetiska mångfalden. Rapporten lyfter fram vissa framsteg på bevarandefronten: medvetenheten om att skydda mångfalden av livsmedelsgrödor ökar och antalet genbanker men också deras storlek har ökat de senaste tolv åren.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.