Falska flaggor av gula västar

Klimat Miljöpolitiken är sedan länge utsatt för allsköns anklagelser. Den leder till arbetslöshet och företagsflykt, den avfolkar bygder och slår mot låginkomsttagare. Medan argumenten för miljöpolitiska beslut sedan länge står klara gör dessa motargument att miljömål sällan nås. Och nu kommer nya invändningar, under de gula västarnas falska flagg.

Falska flaggor av gula västar
AdobeStock

Vinnare i debatten om miljöproblemens omfattning är miljöforskningen och miljörörelsen. Bland politiker och företagsledare är det idag bara udda figurer som försöker spela ner vikten av åtgärder. Utmaningen är istället de invändningar som riktas mot stärkt miljöpolitik. I valrörelser åker vissa partisekreterare ut på landsbygden och hävdar att bilen försvinner. I statliga utredningar sitter näringslivets gamla branschorganisation och skjuter på klimatmål.

Dessa rop på vargen saknar överlag teoretiskt och empiriskt stöd. Företag och enskilda är nämligen innovativa och anpassningsbara. Den svenska koldioxidskatten har inte stoppat användningen av bil i glesbygd och såvitt känt har inte ett enda företag lämnat landet på grund av klimatpolitiken.

Företag efterlyser skärpningar

Idag ser många enskilda företag positivt på effekterna av det egna miljöarbetet och på miljöpolitiken. Alltfler efterlyser skärpningar.

Men just när ropet på vargen tystnar, och partier tvärs igenom det politiska landskapet enas om att stärka miljöpolitiken, ja då viftar nya debattörer med gula västar.

Några forskare kliver ut och anser att miljöpolitiken i januariavtalet missar sociala orättvisor. En ny s-märkt idésmedja som kallar sig grön hävdar miljöpolitiken orättvis – den överenskomna skatteväxlingen påstås ge förödande effekter. Flera aktörer varnar för gula västar på svenska gator.

Visst behövs debatt men finns det grund för just dessa påståenden om miljöpolitiken?

I snäv mening är påståendena överdrivna. De västviftande forskarna har ännu inte startat sitt projekt om sociala aspekter på miljöpolitiken och januariavtalet är inte ens konkretiserat. De förenklar analysen av gulvästarna i Frankrike. Idésmedjan förbiser att den planerade skatteväxlingen rör blott 15 av 2000 miljarder i skatteintäkter. Det är alltså inte miljöpolitik som avgör fördelningseffekterna.

I vidare mening missar kritikerna att miljöpolitik kan utformas på olika sätt. Ett reformerat system för reseavdrag kan gynna både klimatmålen och glesbygden. Ett förstärkt bonus-malus-system för bilar kan stärka låginkomsttagare som köper bränslesnåla bilar. En ny skatteväxling kan använda intäkter från utsläppsskatter till sänkt inkomstskatt för låginkomsttagare. Möjligheterna är många, men fördelningspolitiska effekter beror överlag inte på miljöpolitiken.

Effektiv miljöpolitik ger rättvisa

En allsidig analys visar att effektiv miljöpolitik ger rättvisa. Den minskar luftföroreningar som dödar över 7 000 svenskar i bland annat hjärt- och kärlsjukdomar varje år. Den begränsar miljögifter som drabbar barn och bekämpningsmedel som skadar bin som pollinerar grödor. Den motverkar klimatförändringarna, som är det dyraste problem mänskligheten skapat, framförallt för människor som lever i fattigdom.

På sikt är det våra barn som får betala miljökostnaderna. Den djupa orättvisan bör beaktas av dem som viftar med falska gula västar.

Mikael Karlsson

Docent i miljövetenskap, KTH

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.