Falsk marknadsföring i Eko-direktiv

Eu-direktivet för ekodesign bidrar till falsk marknadsföring, enligt ny forskning från Lund.

Falsk marknadsföring i Eko-direktiv

EU utfärdade för några år ett direktiv som ska ge miljövänligare design av elektriska och elektroniska produkter. Men kraven reglerar framför allt hur energisnåla produkterna är när de används. Hela tillverkningsfasen, och frågorna om kemikalier och avfall har mycket litet fokus i direktivet. Dessutom är det främst energianvändningen i användningsfasen som regleras, inte energianvändningen vid produktionen av komponenter och kemikalier, och energianvändningen vid transporterna.

– Ändå finns det studier som tyder på att det går åt mer energi vid tillverkningen än vid användningen av många produkter, säger Carl Dalhammar, en av forskarna på Lunds universitet som genomfört studien.

Studien är genomförd på uppdrag av European Environmental Bureau, en sammanslutning av mer än 140 miljöorganisationer i olika europeiska länder.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.