Falemo utreder elvägar

Karriär Det blir Elisabet Falemo, tidigare generaldirektör för Elsäkerhetsverket, som får i uppdrag att utreda regleringen av framtida elvägar. För Miljö & Utveckling berättar hon vad som troligen blir den största utmaningen.

Falemo utreder elvägar
Elisabet Falemo. Foto: Elsäkerhetsverket

Regeringen har utsett Elisabet Falemo till särskild utredare för elvägar. Utredningen är en del i en större satsning på elvägar, som Miljö & Utveckling tidigare rapporterat om.

Trafikverket har sedan tidigare i uppdrag att planera själva utbyggnaden av elvägar. Elisabet Falemos uppdrag blir att ta fram förslag till hur regelverket ska utformas. Utredningen ska redovisas för regeringen senast 1 september 2021.

– Jag tycker att det ska bli väldigt intressant att få vara med och forma regler för ett område som är under utveckling. Tiden fram till september är en kort tid, men med ett bra sekretariat och en kompetent expertgrupp tror jag att det kommer att gå bra, säger Elisabet Falemo i en skriftlig kommentar till Miljö & Utveckling.

Brukarna ska betala

Regelverket ska utgå från att de som använder elvägarna ska betala någon form av brukaravgift. Däremot är själva utbyggnaden och driften statliga åtaganden, skriver regeringen på sin hemsida. Just delen att brukarna ska vara med och betala är en av de mer utmanande, enligt utredaren själv.

– Så här i inledningen så ser jag att avsnittet om finansiering och avgiftsuttag kan innehålla en del svårigheter. I början av en utredning är det viktigt att lyssna på aktörerna och på så sätt få fram både problem och möjligheter, så jag ser positivt även på den delen, säger Elisabet Falemo.

I utredarens uppdrag ingår bland annat att undersöka ansvarsfördelningen mellan väghållare och nätägare, titta på hur kostnaderna ska fördelas, lämna förslag på hur brukaravgifter ska kunna tas ut och undersök om det behövs särskilda regler för de fordon som använder elvägen. En förutsättning är att förslagen ska vara teknikneutrala.

Var tidigare GD

Elisabet Falemo är civilingenjör och var statssekreterare för centerpartiet hos dåvarande miljöminister Andreas Carlgren. Hon slutade på Elsäkerhetsverket i våras efter nio år som generaldirektör.

Har du tidigare erfarenhet av just elvägar?

– Ja, från min tid på Elsäkerhetsverket där mina medarbetare följde de projekt som har byggts upp i Sverige. 2017 gjorde vi en rapport om Elsäkerhet och elektrisk infrastruktur för transportsektorn som också ledde till att begreppet elvägar fördes in i Elsäkerhetsförordningen. Även inom Nätkoncessionsutredningen, som jag ledde 2018-19, hade vi  en diskussion om kraven för elvägar, säger Elisabet Falemo.

Läs om uppdraget här.

Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.