Få upphandlar grönt

Offentliga upphandling ger kommunerna ett guldläge att ställa miljökrav på företagen. Men det är ett guldläge som ofta försitts.

Historiskt har offentlig upphandling handlat om att staten och kommunerna ska få ut mesta möjliga för sina pengar. Men idag kan man även ställa miljökrav vid upphandling av olika tjänster. Ändå görs det bara i 60 procent av fallen och när det görs så är de ofta bara i form av tandlösa ”ja” och ”nejfrågor” typ ”finns miljöpolicy?”. Det anser rättssociologen Lina Wedin vid Lunds universitet som nyligen skrivit en avhandling om grön upphandling.

– Ett problem är att samordningen inom kommunerna är dålig, säger Lina Wedin. Det finns kompetens om miljöfrågor men den förblir outnyttjad.

I sin forskning har Lina Wedin studerat åtta kommuner och två regioner som har gjort stora upphandlingar inom byggsektorn.

I samtliga fall uppgav upphandlarna brist på tid, resurser och kompetens som skäl till att miljöaspekten kom i bakvattnet. En annan orsak till att man inte ställde miljökrav var att man var rädd för att upphandlingen skulle avgöras i domstol och dra ut på tiden.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.