Få miljöinslag i vårpropositionen

Delvis eftersom regeringen i fjol presenterade en mer långsiktig klimat- och energipolitik var det glest med miljöåtgärder i nya vårbudgeten som presenterades idag. Den mest uppmärksammade är att skatten på biogas slopas.

I den färska vårbudgeten är punkter som rör klimat, miljö och energi lätträknade. Det beror bland annat på att regeringen i fjol stakade ut landets långsiktiga klimat- och energipolitik. Men också att miljöpropositioner duggat tätt de senaste veckorna.

I budgeten finns det redan presenterade förslaget om att föra över 100 000 hektar produktiv skogsmark från Sveaskog till staten genom att ombilda bolaget och renodla dess uppdrag. Marken ska sedan bytas mot stora privata ägares skyddsvärda mark för att kunna nå målet om att skydda 400 000 hektar skog.

Slopad biogasskatt

Ett annan förslag som inte heller var någon nyhet när det dök upp i vårbudgeten är det om att slopa skatten på biogas mellan producent och konsument, en lagändring som träder i kraft den 1 januari 2011. I dagsläget beskattas biogasen på samma sätt som naturgas eftersom den distribueras via naturgasnätet och är utblandad med fossilgasen.

– Även om man velat köpa biogas har man betalat skatten som ligger på naturgasen, säger miljöminister Andreas Carlgrens pressekreterare Lennart Bodén.

Syftet med ändringen är att stimulera biogasproduktion och enligt näringsminister Maud Olofsson kommer troligtvis inte konsumenter att märka någon skillnad i pris. Därtill föreslås en tydligare definition av biogas i energiskattelagstiftningen.

Höjd skatt för vattenkraft

En annan proposition som enligt vårbudgeten är att vänta framöver är förslaget att höja fastighetsskatten på vattenkraftverk. Anledningen är att det ska finansiera den slopade revisionsplikten för mindre företag och förslaget bottnar bland annat i att senaste årens elpris inte motsvarats av ökade produktionskostnader inom vattenkraften. Denna ändring träder i kraft 1 januari 2011.

– Andra förslag som är att vänta under året är de som gäller hur vi ska klara strategin för en fossiloberoende fordonspark, säger Lennart Bodén.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.