Få matkedjor tar ansvar

CSR Ica får bäst resultat i Råd & Röns granskning av livsmedelskedjornas arbete med CSR. Sämst omdöme får Bergendahls, som inte ville medverka i undersökningen.

Mycket av den mat vi köper i butikerna produceras i utvecklingsländer. Råd & Rön har därför granskat företagens arbete med CSR, corporate social responsibility, det vill säga företagens samhällsansvar.

Bäst resultat får Ica och Axfood. Granskningen visar att Ica har bra koll och att de bedriver ett omfattande CSR-arbete. Ica följer kontinuerligt upp förhållandena i producentländerna och gör inspektioner på plats. De stödjer också speciella utvecklingsprojekt. När det gäller att implementera CSR-frågorna i koncernen har Ica ett utbildningsprogram både för inköpare i Sverige och för leverantörer i Asien. I utbildningen tar man bland annat upp riktlinjerna i ”Icas Goda Affärer” och hur man ska leva upp till dessa. Ica får därför grönt ljus i Råd & Röns granskning.

Axfoods policy ligger nära gränsen för grönt men får bara gult. Axfood gör besök hos leverantörer i olika länder, men man annonserar i regel sitt besök i förväg.

Sämre är det däremot för Lidl, Coop och Bergendahls. Bergendahls ville över huvud taget inte medverka i granskningen. Coop, som på sin webbplats skriver att man tar ansvar för människa och miljö, får trots detta lågt betyg i granskningen. Coop publicerar visserligen rapporter om sitt hållbarhetsarbete, men det är fokuserat på miljöarbete och tar endast i liten utsträckning upp sociala frågor. Coop har börjat göra uppföljningar av arbetsrättsliga frågor hos sina leverantörer, men kunde inte ange om några sociala revisioner genomförts överhuvudtaget.

Lidls största brist är avsaknaden av transparens i CSR-arbetet. För att ett företag ska visa att det tar sitt samhällsansvar ska dokument som policies och årsredovisningar vara lätta att hitta; företagen ska visa en öppenhet i sin verksamhet. Lidl har en uppförandekod för sitt CSR-arbete, men den är inte officiell och de kunde inte redovisa uppgifter om hur man följer upp detta nedåt i leverantörsledet.

– Generellt kan vi säga att ju längre ner man kommer i detaljfrågorna, desto sämre koll har livsmedelskedjorna på CSR-arbetet, säger Råd & Röns testchef Ronny Karlsson. Kedjorna måste kunna visa att det de säger i sina policies tillämpas i det dagliga arbetet, och det har de inte alltid kunnat göra. Satsningarna på CSR ska inte bara stanna i toppen. Vi ser fortfarande brister i att förankra policies och uppförandekoder i verkligheten.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.