Få litar på klimatlöften i reklam

Konsumenter anser inte att företagens klimatlöften i reklam är särskilt trovärdiga. Det visar en ny undersökning.

Av de miljöuttalanden som är vanligt förekommande var påståenden som ”klimatkompenserad” och ”klimatneutral” minst trovärdiga. Endast en av tio anser att dessa påståenden används på ett trovärdigt sätt. Sex av tio anser att de används på ett förvirrande sätt eller missbrukas.

En tredjedel av de som har intervjuats uppger att de lägger ganska stor vikt eller mycket stor vikt vid företagens miljöuttalanden när de väljer vara eller tjänst.

– Vill man nå de miljömedvetna konsumenterna ska man ha i åtanke att vaga miljöuttalanden med svepande formuleringar har låg trovärdighet. Ord och fraser som är mer faktabaserade, som ”komposterbar” eller ”tillverkad av återvunnet material” upplevs som allra trovärdigast, säger Lars Jonsson, vd på Yttra Konsumentkommunikation.

1006 personer har intervjuats i mitten av maj och undersökningen är genomförd på uppdrag av Yttra Konsumentkommunikation.

nummer 2 av Miljö & Utveckling skriver vi mer om hur miljö används i reklam och vad du som företag ska akta dig för.

Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.