Få kommuner upphandlar cirkulärt: ”Stort resursslöseri”

CIRKULÄR EKONOMI En ny undersökning visar att 9 av 10 svenska kommuner köper uteslutande nya datorer, trots att rekonditionerad utrustning är både billigare och har ett lägre klimatavtryck.
Här är tre konkreta tips för att lyckas med cirkulär upphandling.

Få kommuner upphandlar cirkulärt: ”Stort resursslöseri”
Foto: Adobe stock.

De flesta offentliga upphandlare håller med om att vi behöver minska våra utsläpp och skydda vår natur. Trots detta finns det fortfarande ett gap mellan att vilja göra något och faktiskt genomföra det, särskilt när det handlar om att införa cirkulära IT-inköp för sina verksamheter.

Inrego, ett företag som specialiserar sig på återanvändning av IT-produkter, har granskat hur cirkulära Sveriges kommuner faktiskt är – och slutsatsen är långt ifrån positiv.

Bland de 95 kommuner som deltog i studien framkom det att drygt 90 procent endast köper nya datorer, trots att en återanvänd laptop har 85 procent lägre klimatavtryck och är billigare att köpa.

– Det är ett stort resursslöseri, och notan står skattebetalarna för. Det är synd att kommunerna ligger så långt efter näringslivet när det kommer till cirkulär upphandling inom IT, säger Stefan Hållberg, ansvarig för offentlig sektor på Inrego, i en kommentar.

Enligt Inrego kan en anledning till att många kommuner fortfarande endast upphandlar nya teknikprylar till sina verksamheter vara brist på lokal kompetens och resurser för att genomföra hållbara upphandlingar, särskilt för mindre kommuner.

Vidare beskriver företaget att cirkulär upphandling inte skiljer sig mycket från traditionell, linjär upphandling – och att detta ofta förbises.

Här är Inregos tre tips för att lyckas med en cirkulär upphandling inom IT:

1. Tänk igenom vilka funktioner som behövs och ställa krav på produkterna utifrån det.

2. Ställ krav på produkternas skick, till exempel Grade A med minst 80 % batterikapacitet.

3. Upphandla avyttringen så att produkterna kan återanvändas eller återvinnas korrekt igen när ni inte längre använder dem.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.