Få hjälp med energieffektiv upphandling

Vill du ha hjälp att ställa energikrav vid upphandling av varor och tjänster? Idag lanserar Miljöstyrningsrådet en webbsida som ska hjälpa statliga myndigheter, landsting och kommuner.

Få hjälp med energieffektiv upphandling

Den offentliga sektorn upphandlar för omkring 500 miljarder kronor varje år, vilket motsvarar ungefär en femtedel av Sveriges totala BNP. Genom att ställa krav på att varor och tjänster är energieffektiva kan en myndighet bidra till att minska både kostnader och klimatpåverkan.

I det nya energidirektivet som blivit svensk lag måste myndigheter jobba med energieffektivisering och välja ut två av sex åtgärder att arbeta med. Fyra av dessa energieffektiviseringsåtgärder som de kan välja bland kan hjälpa till att spara staten upp till åtta miljarder kronor varje år fram till 2020. Miljöstyrningsrådet har fått uppdrag av regeringen att hjälpa myndigheterna med detta.

På den nya webbsida finns en produktförteckning med energikrav på specifika produkter.

 

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.