Få har policy om resfria möten

Tre av fyra företag saknar en resepolicy för att öka andelen resfria möten. Och hur ofta man ses virtuellt skiljer sig stort i landet, visar ny undersökning.

I Norrbottens län använder 41 procent av företagen virtuella möten. I Uppsala är motsvarande siffra 19 procent. I landet som helhet använder drygt en tredjedel av företagen telefon, webb och video för att mötas. För offentlig sektor är det betydligt ovanligare, där siffran hamnar på 16 procent. Dock har färre, cirka en av fyra, en policy som uppmanar till resfria möten. Undersökningen Smarta Företag är gjord av Telia Sonera och Cisco Systems bland 6 200 beslutsfattare och medarbetare på 5 000 företag, organisationer och offentlig sektor.

Vill du veta hur du ska lyckas med videomötena och vilket system som passar dig bäst? Håll koll på det kommande numret av Miljö & Utveckling där vi går igenom olika lösningar!

Fakta

Siffror från undersökingen

* Företagen i Norrbottens län (41 procent) använder sig i högst utsträckning av virtuella möten. Därefter kommer Kronobergs län (39 procent), Västernorrland och Södermanland (37 procent), Örebro (36 procent, Stockholm (35 procent). Längst ner på listan återfinns Uppsala (19 procent) och Jönköping (23 procent).

* Endast 20 procent av företagen menar att de anställda kan använda videomöten med externa deltagare, något fler företag möjliggör interna videomöten.

· Knappt en fjärdedel, 23 procent, av företagen uppger att de har en resepolicy för att öka andelen virtuella möten. Policies förekommer oftare inom bank och finans (37 procent) och mer sällan i offentlig sektor (17 procent).

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.