Få full koll på nya Iso 9001

Kmlive Iso 9001-säcken håller på att knytas ihop. I september 2015 publiceras den reviderade upplagan av kvalitetsledningsstandarden. Här får du full koll på förändringarna.

Få full koll på nya Iso 9001
Emma Casserlöv

Tina Bohlin, projektledare för SIS/TK 304 kvalitetsledning på Sis, berättar att skallkraven gällande dokumentationen i nya upplagan av Iso 9001 har skurits ned rejält från den första. Syftet är att göra standarden mer tillgänglig och lättare att arbeta med.

I arbetet med revideringen har kommittén använt sig av en webbaserad kundundersökning samt slutrapporten Framtida trender och utmaningar från Iso. Som bakgrund finns också de åtta ledninsgprinciperna för kvalitet och att alla ledningssystemsstandarder ska följa samma mall. Även omvärldsbevakning och kontakt med intressenter har varit en stor del i utvecklingsarbetet.

Upplagan som publiceras i september 2015 kommer att ha sju kravkapitel och ett nytt upplägg än den senaste. En central förändring som också efterfrågats av användarna är ledningens roll. – Det är ett ökat fokus på ledarskap och det ställs högre krav på ledningen. Bland annat har rollen ”ledningens representant” tagits bort då det visade sig att ledningen kunde gömma sig bakom den, säger Tina Bohlin.

Den nya upplagan ställer krav på att organisationen ska förstå sammanhang, bevaka och ta hänsyn till sina intressenter, men det är upp till företaget självt att bedöma vilka intressenter som är viktiga. Standarden ställer också krav på att kvalitetledningssystemet ska löpa som en röd tråd i organisationen och vara integrerat med verksamhetsmål och verksamhetspolicy, vilket är ledningens ansvar. Ledningen ska också kommunicera vikten av effektiv kvalitetsledning, att ledningssystemet leder till resultat och främjar förbättring.

– Vi använder lite andra begrepp och pratar bland annat förbättringar istället för ständiga förbättringar för att tilltala ledningen, att de ska känna sig mer hemma i språk och benämningar, berättar Tina Bohlin.

Redan i februari kommer standarden att börja översättas till svenska och när den sedan publiceras i september har certifierade företag tre år på sig att börja arbeta enligt den nya.

Övriga förändringar i reviderade upplagan:

Ny gemensam struktur som alla ledningssystemsstandarder ska följa. Det gäller både struktur och viss text, termer och definitioner.

Mer tjänsteorienterad, pratar nu om produkter och tjänster, inte bara produkter.

Krav på omvärldsanalys och invärldsanalys.

Ökad flexibilitet gällande dokumentation, kravet på en kvalitetsmanual har tagits bort.

Tydligare krav på processarbetet.

Använder begreppet riskbaserat tänkande istället för förebyggande åtgärder.

Ändringshantering får högre prioritet.

Istället för inköp pratar man styrning av externa produkter och tjänster inklusive utlagda processer.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.