Få företag utnyttjar klimatförändringen

Klimatförändringen har stor betydelse för svenska företags affärsverksamhet, men fördelarna utnyttjas inte systematiskt av dem som har konkurrensfördelar, enligt en undersökning från Vattenfall Power Consultant.

Klimatförändringen har stor betydelse för svenska företags affärsverksamhet, men utnyttjas inte systematiskt av dem som har konkurrensfördelar genom hur de jobbar med miljö. Detta trots att företagen är rörande eniga om att klimatfrågor kommer att få allt större vikt i framtiden, enligt en enkät från Vattenfall Power Consultant. 200 företagsledare från olika branscher inom svensk industri har tillfrågats om olika aspekter av klimatfrågan. Några slutsatser av rapporten är att debatten om klimatförändringar påverkar företagen mer än de styrmedel som finns och att många har mätt sin klimatpåverkan men att få har jämfört sig med konkurrenterna. Energieffektivisering är den mest efterfrågade kompetensen, särskilt inom processindustrin.

– Studien ger en bild av hur företagen faktiskt ser på klimatförändringens inverkan på affärerna. Den belyser brister och risker, men också konkreta affärsmöjligheter som uppkommit i anslutning till klimatförändringen, säger Veijo Huusko på Vattenfall Power Consultant.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.