Få företag redovisar miljöpåverkan från it

Idag ligger fokus på att göra verklighet av de potentialer och möjligheter som grön it innebär. Det visar It & Telekomföretagens senaste grön it-index.

Ett område som visar på kraftig tillväxt är grön it som miljöteknik för att minska företags miljöpåverkan. Leverantörer har också blivit bättre på att marknadsföra energieffektiva system och lösningar som rör it i verksamheten under de senaste två till tre åren.

Kraftigast ökning under de senaste året handlar om den egna it-verksamhetens totala miljöpåverkan, vilket innebär att man tar ett större helhetsgrepp kring frågan. Allt fler företag redovisar också sin miljöpåverkan från it-verksamheten. Men trots att det blir fler är det fortfarande bara knappt 15 procent. Dock menar It & Telekomföretagen att frågan har mognat, nu ligger fokus på att göra verklighet av de potentialer och möjlighet man som företag ser.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.