Få CSR-ansvariga har plats i ledningen

Att stora börsbolag ger sina CSR-ansvariga en plats i ledningsgruppen är ovanligt. Det visar Svenska Dagbladets granskning.

Svenska Dagbladet har undersökt hur många av Stockholmsbörsens 20 största företag som ger den CSR-ansvariga en plats i ledningsgruppen. Resultatet visar att endast sex av företagen ger den som övervakar och arbetar med hållbarhetsfrågorna i verksamheten den platsen.

Dessa företag är Handelsbanken, Swedbank, SKF, H&M, Volvo och Electrolux. På verkstadsföretaget Sandvik har man valt att ge alla verksamhetschefer ansvar för CSR-frågor och saknar därför en övergripande CSR-chef. På Atlas Copco menar man att man inte finns någon CSR-ansvarig i ledningen eftersom det då finns en risk för att hållbarhet blir en sidofråga.

Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.