Extremt väder hotar energisystemet

Fler översvämningar och jordskred. Större risk för extrema väderförhållanden i framtiden hotar energisystemet på sikt. Det visar en slutrapport i ett projekt om klimatförändringarnas effekt på energisystemet som Energimyndigheten har utfört på uppdrag av regeringen.

Enligt rapporten behöver medvetenheten om hur energisystemen ska utformas bli högre för att minimera konsekvenserna av extremt väder. Detta eftersom de system som utvecklas idag ska hålla en lång tid framöver.

– Jag tycker att det är angeläget att klimatförändringens effekter tas hänsyn till redan i planeringen. Där det finns hus, dit drar man elledningar, och det kan bli problematiskt om man måste göra det genom områden som översvämmas eller där marken har dålig bärighet, säger Ester Veibäck, projektledare vid Energimyndigheten.

Enligt rapporten är det få väderhändelser som riskerar att störa hela landets energisystemet. Dock kan effekterna bli stora lokalt och regionalt. Ester Veibäck menar att det därför är viktigt att företag och konsumenter är förberedda på mer frekventa avbrott i energiförsörjningen och att de känner till vilket ansvar energikonsumenten har i att hantera avbrotten.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.