Exportvara: Hållbar livsstil

KRÖNIKA Hållbar livsstil kan bli Sveriges viktigaste exportframgång. Det skriver Niclas Persson, vd för Deedster och krönikör i Miljö & Utveckling.

Exportvara: Hållbar livsstil
Niclas Persson.

Med de insikter vi nu äger om klimatförändring och klimatpåverkan så kan man tycka att det inte är så mycket att snacka om. Mer att göra. Vi borde prata mindre och göra mer. Likväl så kan det vridas och vändas i oändlighet om vad som faktiskt borde göras och framförallt av vem. Det är väldigt ofta någon annan som ska göra jobbet.

I samband med EU-valet, exempelvis, var ängsligheten framme igen hos våra politiker. Från alla läger, från höger till vänster, fick man höra att ”vi ska inte lägga ansvaret på den enskilde individen”, ”det är ute i världen som utsläppen måste ner – vi är ju redan så klimatsmarta i Sverige” och ”teknisk innovation kommer att lösa problemen med klimatet”, etcetera.

Vi kan inte vänta

Sanningen är ju den att vi inte kan vänta på tekniska landvinningar (förvisso också nödvändiga) för att ta itu med problemen. Omställningen mot klimatsmart måste accelerera och den enskilde konsumentens/individens insats för det är avgörande.

Som individ gör man hundratals val i veckan, eller rent av varje dag, där det alltid finns ett alternativ som är bättre ur hållbarhetssynpunkt. Det rör sig både om små och stora saker; från att välja pålägg på frukostmackan till att bestämma semestermål eller helgnöjen. När individen i ökad utsträckning konsekvent gör hållbara val sänder det en tydlig signal till marknaden om vad som efterfrågas. Vi får ett ökat momentum i omställningen. Dessutom behöver våra politiker inte tveka om vad vi som medborgare värdesätter och kan våga fatta lite fler och modigare beslut som bromsar klimatförändringen.

Omställningen ses som ett hot

Anledningen till den utbredda ängsligheten är att behovet av omställning av många fortfarande ses som ett hot, ett hot mot välfärden och ekonomin. I själva verket är det precis tvärtom. Här finns det enorma möjligheter och uppsidor både för individen och företagen.

Vi har länge vetat att ökat materiellt välstånd inte gör människor i den utvecklade världen lyckligare. Istället visar forskningen att vi har allt att vinna på att utveckla livsstilar som innebär sunda vanor, umgänge och upplevelser snarare än att ägna så stort fokus åt att köpa prylar.

Transformationsekonomin är här

Vi är nu inne i det som marknadsgurus kallar transformationsekonomin vilket innebär att människor genom sin konsumtion vill påverka och påverkas. Genom sina val av tjänster och produkter förväntar sig konsumenten att förändras, att ”uppgradera” sig. Konsumenterna blir också mer värderingsorienterade. Häri finns den verkliga chansen för vårt klimat. Man upptäcker hur skönt det känns att leva hållbart. Det är härligt att vara med och driva historiens viktigaste omställning. Man blir lyckligare.

Det nya hållbara utbudet kommer inte i skepnaden av tagelskjortor eller offerkoftor utan som roliga cirkulära tjänster, trendigt återbruk, spännande matupplevelser, samägandeformer, mer friskluft och mer social interaktion.

Om vi i vårt land utvecklar attraktiva livsstilar som erbjuder ökat välbefinnande och samtidigt innebär mindre resursanvändning och minskat utnyttjande av klimatfarliga transportmedel (läs flyg), då har vi skapat vår hittills viktigaste exportprodukt både ur ett nationellt och globalt perspektiv.

Niclas Persson

Vd Deedster

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.