Explosion av gröna jobb

48 miljoner nya arbetstillfällen skulle kunna skapas världen över om regeringar investerade 2 procent av sin bruttonationalprodukt i hållbar utveckling.

Explosion av gröna jobb

Det är organisationen The International Trade Union Confederation, ITUC, som inför Rio+20-toppmötet i juni uppmanar världens regeringar satsa på hållbarhet för att gynna såväl arbetstagare, företag, nationella ekonomier som framtidens generationer. Två procent av BNP från 12 länder skulle kunna leda till upp till 48 miljoner arbetstillfällen på bara fem år.

Slutsatsen grundar sig på en beräkningsmodells om ITUC och Millennium Institute tagit fram för att analysera tolv länder och sju branscher. De kan med sin modell visa bransch för bransch hur många nya jobb som skulle kunna skapas per en miljon investerade dollar i hållbar samhällsutveckling.

Störst ger mest

Beräkningen visar bland annat att medelinkomstländer så som Brasilien, Indonesien, Sydafrika och Bulgarien skulle kunna skapa 19 miljoner nya jobb på fem år. Utvecklade ekonomier som Australien, Tyskland, Spanien och USA skulle på samma tid kunna skapa 28 miljoner nya arbetstillfällen.

– Ekonomerna har visat hur offentliga och privata investeringar i den gröna ekonomin kan skapa hundratals miljoner gröna jobb. Nu måste regeringar sätta upp mål för gröna jobb och skapa lagar och regler så att arbetstagare kan få trygga jobb, löner, ett friskt samhälle och miljö, kommenterar ITUCs generalsekreterare Sharan Burrow i ett pressmeddelande.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.