nr-logo

Hållbarhet i praktiken

Explosion av gröna jobb

48 miljoner nya arbetstillfällen skulle kunna skapas världen över om regeringar investerade 2 procent av sin bruttonationalprodukt i hållbar utveckling.

Lantbrukare kan få svårt att ta del av den nya skatterabatten kring mikroproduktion av förnybar el.
  • Annons 1

Det är organisationen The International Trade Union Confederation, ITUC, som inför Rio+20-toppmötet i juni uppmanar världens regeringar satsa på hållbarhet för att gynna såväl arbetstagare, företag, nationella ekonomier som framtidens generationer. Två procent av BNP från 12 länder skulle kunna leda till upp till 48 miljoner arbetstillfällen på bara fem år.

Slutsatsen grundar sig på en beräkningsmodells om ITUC och Millennium Institute tagit fram för att analysera tolv länder och sju branscher. De kan med sin modell visa bransch för bransch hur många nya jobb som skulle kunna skapas per en miljon investerade dollar i hållbar samhällsutveckling.

Störst ger mest

Beräkningen visar bland annat att medelinkomstländer så som Brasilien, Indonesien, Sydafrika och Bulgarien skulle kunna skapa 19 miljoner nya jobb på fem år. Utvecklade ekonomier som Australien, Tyskland, Spanien och USA skulle på samma tid kunna skapa 28 miljoner nya arbetstillfällen.

– Ekonomerna har visat hur offentliga och privata investeringar i den gröna ekonomin kan skapa hundratals miljoner gröna jobb. Nu måste regeringar sätta upp mål för gröna jobb och skapa lagar och regler så att arbetstagare kan få trygga jobb, löner, ett friskt samhälle och miljö, kommenterar ITUCs generalsekreterare Sharan Burrow i ett pressmeddelande.

Kommentarer

Kommentera

Kommentarer förhandsgranskas inte. Alla kommentatorer ansvarar för sina egna inlägg. Håll god ton och följ lagen. Klicka här för att läsa våra regler för kommentarer.

Fler nyheter

Domstol förbjöd skogsplantering

Markägaren ville plantera skog på jordbruksmark men nekades tillstånd från Länsstyrelsen. Fallet överklagades och nådde Mark- och Miljööverdomstolen, som gick på länsstyrelsens linje. Av domen framgår att naturmiljö även kan omfatta kulturmiljö. Karin Forsman, JP Miljönet, förklarar varför.

Naturnära bolag bättre än stadsnära på biologisk mångfald

Naturnära företag är bättre på att redovisa sin påverkan på den biologiska mångfalden, jämfört med de bolag som är verksamma längre från naturen. Det visar en undersökning gjord bland Sveriges 100 största bolag.

  • Annonskod Huvudspalten 4

Sveriges landsting får 70 procent fossiloberoende personbilsflotta 2019

Miljöfordonsdiagnos nya rapport visar att Sveriges landsting beräknas nå målet 70 procent fossiloberoende personbilsflotta redan i år. Vi börjar därmed närma oss målet om att Sveriges transportsektor ska minska sin klimatpåverkan med 70 procent till år 2030.