Expertförslaget: Inför globalt mål för luftkvalitet

Luft Inför ett globalt miljömål för att minska luftföroreningar, på ett liknande sätt som Parisavtalet och avtalet om biologisk mångfald. Det föreslår nu en internationell expertgrupp i en ny rapport.

Expertförslaget: Inför globalt mål för luftkvalitet
En expertgrupp föreslår ett globalt mål för luftföroreningar Foto: Adobe Stock.

Luftföroreningar står bakom omkring sju miljoner dödsfall världen över, enligt data från Världshälsoorganisationen WHO. I Sverige uppskattas luftföroreningar orsaka 6 700 förtida dödsfall per år, enligt Svenska Miljöinstitutet IVL.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Miljö & Utveckling premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Magasinet Miljö & Utveckling - 6 nummer per år
  • Full tillgång till allt digitalt material
Redan prenumerant?

Mot det som bakgrund föreslår nu en internationell expertgrupp i rapporten Air Pollution Managment in a World under Pressure införandet av ett globalt miljömål för luftföroreningar. Ett sådant mål finns idag inte, och expertgruppens förslag är att det ska fungera på ett liknande sätt som Parisavtalets 1,5 gradersmål och Kumming-Montreal-avtalet, som slöts förra året och fastställer målet om att skydda 30 procent av jordens yta till 2030.

I rapporten förslår expertgruppen bland annat ett mål om en 50 procentig förbättring av hälsoeffekter till 2035.

– Ett globalt mål om luftkvalitet är en intressant idé, även om formerna behöver diskuteras ytterligare innan det kan bli relevant. Men generellt kan gemensamma miljömål motivera ett ambitiöst samarbete både internationellt och inom länder, säger Anna Engleryd, vid Naturvårdsverkets luftenhet.

Rapporten är en sammanställning av slutsatserna från ett möte som hölls i Göteborg i mars, där över 180 beslutsfattare, forskare och experter från 35 länder samlades för att komma framåt i arbetet med att minska luftföroreningarna. Mötet, Saltsjöbaden VII hålls ungefär var femte år och arrgangerades i år av bland annat av Naturvårdsverket och IVL.

Utöver ett globalt mål för luftföroreningar lyfter rapporten ytterligare fem riktade rekommendationer för att minska luftföroreningarna på en global nivå.

– Luftföroreningar är vår enskilt största miljöhälsorisk. Flera miljoner människor dör i förtid varje år på grund av luftföroreningar. Minskar vi utsläppen av luftföroreningar kan vi spara både liv och kostnader för sjukvården och samtidigt minska belastningen på ekosystemen och klimatet, säger Peringe Grennfelt, senior forskare på IVL Svenska Miljöinstitutet i en kommentar.

Fakta

6 rekommendationer från rapporten:

  • Överväg ett globalt miljömål för luftkvalitet
  • Sätt bindande mål för metanutsläpp och höj ambitionsnivån för ammoniak i internationella miljöavtal
  • Mobilisera resurser för kunskapsöverföring till regioner som står utanför Luftvårdskonventionen
  • Initiera och främja en särskild UNFCCC-rapport om luftföroreningar och klimat
  • Skapa färdplaner för luftkvalitet för låginkomstländer
  • Utveckla internationella och nationella strategier för att minska metanutsläppen för att i sin tur minska uppkomsten av marknära ozon

Källa: Air Pollution Managment in a World under Pressure

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.