Expertens bästa tips för energieffektivisering: ”Att minska fem procent är ganska enkelt”

Energi Roger Gunnarsson har arbetat med energirådgivning på Energikontor Sydost i många år. Att spara fem procent, som EU nu föreslår, är lätt gjort om man bara vet hur man ska gå till väga, menar han. Här är hans bästa tips för energieffektivisering.

Expertens bästa tips för energieffektivisering: ”Att minska fem procent är ganska enkelt”
Energieffektivisering och energisparande kan ge snabba resultat. Foto: Energikontor Sydost/Adobe Stock.

Att spara och energieffektivisera är högaktuellt när elpriserna skenar och EU överväger att ställa krav på minskad elanvändning i unionen.

Roger Gunnarsson, som arbetar med energieffektivisering på Energikontor Sydost, har många års erfarenhet av att hjälpa både privatpersoner, företag och organisationer att få ordning på energianvändningen. Och han har märkt av en ökad efterfrågan på sin kunskap.

– Egentligen handlar det inte så mycket om energieffektivisering nu, för läget är så akut att man vill minska sin användning och sina kostnader så mycket som möjligt. Mitt råd just nu är att börja med att ta kontroll över energianvändningen, ta bort all onödig energianvändning och sedan, som tredje steg, energieffektivisera det du måste ha kvar, säger han.

Energieffektivisering börjar med kunskapsbyggande

Att ta kontroll över energianvändningen kan vara något av ett detektivarbete, men Roger Gunnarsson betonar att det inte är supersvårt. Det handlar om att samla de data som finns, det kan vara statistik från energibolaget till exempel, och kanske mäta om man misstänker någon särskild energitjuv i verksamheten.

Vilka branscher har störst möjlighet att spara skulle du säga?

– Det finns nog inga större olikheter mellan olika branscher. Industri och tillverkande företag har sina möjligheter, där kan det finnas stora besparingar att göra inom tryckluft, belysning och sådana saker. Inom detaljhandel kan det vara belysning och ventilation som är det största, och inom dagligvaruhandel kyla och värme. Jag tror att alla har möjlighet att spara ganska mycket och effektivisera ännu mer, det finns nog ingen bransch som står utanför det här.

Det sägs att en besparing på fem procent skulle kunna hjälpa till att sänka energipriserna. Hur svårt är det att spara fem procent?

– Det är ganska enkelt. Fem procent är ju nästan ingenting. Men det gäller att tänka rätt, att ha rätt glasögon på sig, för det gäller att spara smart. Det är viktigt att ta kontroll på sin egen energistatistik och titta bakåt, titta på sina timvärden och förstå var den stora energianvändningen ligger, säger Roger Gunnarsson.

Ekonomiskt perspektiv räcker inte

Han jämför med att alla genast stänger av en rinnande vattenkran, men att belysning kan vara tänd länge utan att någon reagerar. Delvis kan det bero på att elen varit lätt tillgänglig och billig i många år, delvis på att vi inte är tränade att tänka på att spara el och annan energi. Att prata energieffektivisering uteslutande ur ett ekonomiskt perspektiv är ingen långsiktig framgångsväg, menar han.

– De flesta företag har pratat om energieffektiviseringar med en ekonomisk vinkel. Men den ekonomiska blicken kan leda dig fel. All energibesparing är faktiskt bra oavsett hur mycket man sparar i kronor. Man borde räkna på livscykelkostnad istället, vilket folk börjar inse nu.

Enkla besparingar gav minskning på 30%

Han framhåller att man ska börja med att titta på onödig energianvändning och tar ett exempel på en liten butik som genom enkla åtgärder kunde spara 100 kWh per dag, vilket motsvarade 30 procent av energinotan. Det handlade om att ta bort onödiga drickakylar och släcka viss belysning när butiken var stängd.

– Det var 30 procent energibesparing bara på att ta bort onödigheter. Det är där jag tror att folk kan göra jättemycket. Men det gäller att vara lite smålänning…

Du är ju ute i många olika verksamheter, hur mycket skulle du säga att det går att spara på ett enkelt sätt?

– Generellt om jag är ute och jobbar med företag så hittar jag i snitt 10 till 15 procent energibesparing, ofta på väldigt enkla grejor. Man blir hemmablind ibland och det är bra med någon som kommer utifrån och ifrågasätter varför man gör olika saker.

Och om man arbetar i en verksamhet som redan har gjort en rejäl översyn av energianvändningen, kan man ändå göra något?

– Ja, när vi har gjort det en gång så gör vi det en gång till! Titta på din energianvändning igen och ta bort allt onödigt.

Du betonar att man ska spara först och effektivisera sedan. Varför är det så viktigt?

– Jo, för annars kommer man att investera i teknik som man inte behöver. Jag brukar ta ett exempel från belysningsbranschen. De gick ut i en stor reklamkampanj och sade att man skulle effektivisera genom att byta till LED och styra belysningen med dagsljussensor och närvarosensor och då spara 90 procent. Det är ett jättefel att byta teknik det första man gör! Tekniken är det sista man ska byta. Om de hade styrt den befintliga belysningen med sensorer så hade de sparat 80 procent bara på det, utan att köpa nya LED-armaturer.

– Det är framför allt vi män som går i teknikfällan. Vi ska ofta köpa ny teknik det första vi gör. Det är lätt hänt att det blir mycket teknikflum och det kan leda en åt fel håll.

Inte bara negativt

Roger Gunnarsson ser trots allt elände vissa fördelar med de höga elpriserna:

– Det är tråkigt att el är svindyrt, men nu har vi möjlighet att få en långsiktigt hållbar energianvändning i Sverige.

Tips: Energibanta steg för steg

1. Ta kontroll över din energianvändning så att du har kunskap om när energin används och till vad

2. Ta bort allt onödigt

3. Investera i energisparande teknik för att effektivisera det som är kvar. Det här steget ser olika ut för olika branscher. Ett fastighetsbolag kanske ska gå igenom sina energideklarationer och räkna på de förslagen. Ett handelsföretag kanske ska titta över apparater och belysning.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.