Experten: Så kan standarder bidra i plastkampen

Plast Plastföroreningar är ett av världens största miljöproblem och arbetet med standarder för plaståtervinning pågår därför för fullt. I veckan samlas ett stort antal experter i Stockholm för att driva frågan vidare.

Experten: Så kan standarder bidra i plastkampen
Bledar Beqiri, SIS.

För att hantera problemen med plastföroreningar behövs samarbeten och för det krävs tydliga definitioner och spelregler. Med den utgångspunkten har Svenska institutet för standarder, SIS, den här veckan bjudit in experter från ett tjugotal länder till Stockholm för att diskutera hur arbetet mot plastföroreningar ska standardiseras.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Miljö & Utveckling premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Magasinet Miljö & Utveckling - 6 nummer per år
  • Full tillgång till allt digitalt material
Redan prenumerant?

Sverige har sedan 2018 i uppdrag att leda det internationella arbetet med standardisering av mekanisk och kemisk återvinning. EU-kommissionen har också beställt ett stort antal nya standarder som ska vara klara 2025 och som alla syftar till att återvinningen av plast ska öka. Även globalt lyfts standarders viktiga roll fram.

Under mötet ska delegaterna bland annat att besöka det Site Zero i Motala, som ska bli en av världens största och mest avancerade anläggning för sortering och återvinning av plastförpackningar.

– Standardisering är viktigt och kan beskrivas som en slags plattform som gör att aktörer kan komma överens om ett gemensamt språk. Vad gäller plastföroreningar pratar man i dag på lita olika sätt om problemen och det gör att man också ofta tacklar problemen på olika sätt. Med hjälp av standarder hoppas vi kunna få ihop det här och säkerställa att alla vet att vi pratar om samma saker, säger Bledar Beqiri som är projektledare på SIS, till Miljö & Utveckling.

Fokus på förpackningar

I dag pratas det mycket om att förpackningar ska vara gjorda i någon slags återvunnen råvara. Det är också kärnan i de diskussioner som förs på mötet i Stockholm under veckan. Här finns det i dag en del standarder, men vad som fortfarande är oklart är enligt Bledar Beqiri vilken kvalitet den återvunna plasten i förpackningarna ska ha. Här menar han att man behöver standardisera flera saker gällande kvaliteten, till exempel att den har tillräcklig kvalitet för att vara återvinningsbar och att den fungerar i kontakt med livsmedel.

– Standardisering kan vara till hjälp för att komma överens om att det är en viss kvalitet som behövs för att öka återvinningsgraden av de här olika plastprodukterna som man pratar om. Här utvecklas just nu också standarder på europeisk nivå. Vi arbetar också för att ta upp diskussionen på internationell nivå.

Bidra till cirkulär ekonomi

För att standarder kring plastförpackningar ska få internationell acceptans krävs att aktörer från hela världen driver på frågan mot sina respektive standardiseringsorgan. Och just det här är ett av syftena med mötet. Totalt handlar det om 300 unika gäster från 20 länder och SIS hoppas på att dessa sen ska driva frågan vidare.

– Delegaterna på mötet är alla specialister inom olika områden som innefattar hela plastkedjan, från produktion till avfallshantering.

Bledar Beqiri berättar att mycket av diskussionerna handlar om cirkulär ekonomi och att ställa krav på kvaliteter som gör att plast kan återbrukas och återvinnas.

– Det handlar dels om att få en kvalitet som tillverkare vill producera och som ger återvinnare förutsättningar att kunna återvinna den.

Kräver konsensus

För att ta fram en ny standard krävs konsensusbeslut och en ny standard tar ungefär två till tre år att ta fram. Bledar Beqiri berättar att arbetet med en begäran om standardisering för plaståtervinning pågår för fullt för att bli klara till EU:s deadline som är i augusti 2025.

– Alla diskussioner om plastföroreningar som pågår gör att alla experter inom standardiseringen är medvetna om att de här lösningarna krävs ganska så snart. Så här jobbar man fullt för att kunna ta fram standarder så snabbt som möjligt, men utan att underminera konsensusprincipen.

Mötet i Stockholm pågår fram till den 29 september. Bland deltagarna finns bland annat Kristin Geidenmark Olofsson, specialist på plast och cirkulär ekonomi vid IVL Svenska Miljöinstitutet, Nazdaneh Yarahmadi, forskningschef vid enheten för cirkulär och hållbar materialåtervinning på Rise, Debra R Wilson, Material Science Director på Berry Global och Achim Ilzhöfer, Global Circular Economy Manager på Covestro.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.