Experten: Så implementerar du hållbarhetsarbetet

Implementering För att hållbarhetsarbete ska fungera så måste det implementeras i organisationen. Men implementering är ofta svårt och fallgroparna är många. Experten Ulrica von Thiele Schwarz ger sina tips på hur hållbarhetsarbete implementeras på bästa sätt.

Experten: Så implementerar du hållbarhetsarbetet
Ulrica von Thiele Schwarz, Professor i psykologi vid Mälardalens Universitet

Implementering är något som alla företag sysslar med mer eller mindre konstant. Ändå upplever många det som svårt att genomföra lyckade implementeringar och fallgroparna är många. Den insikten fick Ulrica von Thiele Schwarz, Professor i psykologi vid Mälardalens Universitet, att skriva Implementeringsboken tillsammans med Henna Hasson.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Miljö & Utveckling premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Magasinet Miljö & Utveckling - 6 nummer per år
  • Full tillgång till allt digitalt material
Redan prenumerant?

– Jag insåg att implementering är en väldigt vanlig uppgift på ett företag, och samtidigt väldigt svår. Dessutom finns det inte så mycket vägledning inom området, säger hon.

En implementering innebär oftast att någon ska göra något på ett nytt sätt. Därmed kräver nästan alla implementeringar någon form av beteendeförändring. Och just att skapa beteendeförändringar är enligt Ulrica von Thiele Schwarz svårt.

– Alla som någon gång gett ett nyårslöfte som man inte lyckas hålla vet hur svårt det är. En implementering på ett företag är ännu mer knepigt då det inte bara handlar om en person, utan en hel grupp. Dessutom drivs ofta implementeringen någon annanstans ifrån i organisationen. En organisation har många rörliga delar som är beroende av varandra.

Ulrica von Thiele Schwarz säger att det är lättast att driva igenom en implementering om det går att identifiera fördelar för dem som ska ändra sitt beteende.

Fakta

Expertens råd till en organisation som ska implementera något

▶ Överväg noggrant om det som ska implementeras verkligen är den bästa lösningen på ett viktigt problem – och om inte, avstå från implementeringen.

▶ Var beredda att hålla i och hålla ut – implementering är en process, inte en händelse.

▶ Utgå från användarna i all planering.

– Människor är logiska. Om vi ber människor att göra något som är en uppenbar försämring för dem, som gör arbetet svårare eller bökigare, så är det klart att de inte kommer bli jättesugna på att hoppa på det tåget. Det hade ju tvärtom varit konstigt. Ju mer man kan underlätta och göra det nya fördelaktigt desto större är sannolikheten att man får med sig gruppen.

Tyvärr räcker det sällan med att peka på fördelar som kommer på sikt. Det gäller att ta tag i de problem som dyker upp så att det nya underlättas. Hållbarhetsarbete är en typisk uppgift som inte alltid ger några direkta effektiviseringar eller förenklade arbetsmetoder för dem som ska göra jobbet. Ofta handlar det om nya uppgifter som upplevs ligga utanför kärnverksamheten. Här är det enligt Ulrica von Thiele Schwarz extra viktigt att tydligt kommunicera varför förändringen är viktig.

– Här är det viktigt att vara ärlig med den initiala analysen. Att man är på det klara med att man faktiskt ber folk att göra saker som inte ger några direkta fördelar för dem själva. I varje fall inte på kort sikt. Vidare måste du sedan också vara ärlig med detta när de nya uppgifterna kommuniceras. Du måste helt enkelt berätta att ”ja, den här förändringen kommer att påverka arbetet så här och så här. Men det är helt nödvändigt att vi gör det ändå därför att…”.

Mycket går enligt Ulrica von Thiele Schwarz att lösa genom att man involverar de berörda redan i planeringsstadiet.

– I stället för att själv tänka ut en färdig plan kan det vara bra att involvera de berörda och ställa frågan ”det är det här vi behöver göra – hur gör vi det”. Hållbarhetschefen har också ofta en fördel med att förändringen har ett högre värde som många kan gå med på. Ett värde som är större än en själv.

Fakta

Expertens tips till dig som ska ta dig an ett förbättringsuppdrag med implementering

▶ Skapa ett team att kroka arm med. Implementering gör sig sällan bra som soloräd.

▶ Människor är logiska. Om de inte använder innovationen, så har de goda skäl för det. Ta reda på vad som hindrar och se det som din uppgift att undanröja hindren.

▶ Planera lagom mycket för att sedan kunna testa och lära.

Hur människor reagerar på förändringar skiljer sig ofta från person till person i en organisation beroende på deras olika erfarenheter och roller. En del människor kommer att vara mer skeptiska än andra. Här menar Ulrica von Thiele Schwarz att det går att dra nytta också av de som är mest kritiska till förändringen.

– Använd deras synpunkter för att identifiera olika hinder och nackdelar i implementeringen. Det kan faktiskt vara snubbelstenar som kan åtgärdas i ett tidigt skede. De kan ofta vara svåra att se själv om man är en entusiastiskt lagd person som bara ser möjligheter.

Ett annat sätt att hantera skeptikerna är enligt Ulrica von Thiele Schwarz att börja med de mer entusiastiska personerna som tycker att implementeringen är spännande och givande.

– Om de påbörjar förändringen så blir det lättare för andra att haka på eftersom. De som har mest engagemang kan få kratta manegen lite för övriga. Kanske går det att säga ”okej, det här behöver inte ni vara med på just nu”.

Det viktigaste tipset som Ulrica von Thiele Schwarz har till den som vill implementera något är att verkligen tänka igenom om man menar allvar med förändringen eller inte.

– Om implementeringen dessutom innebär stora förändringar mot arbetet i dagsläget så är det viktigt att man verkligen tar detta på allvar och inser att det är något man kommer att behöva jobba mycket med under en ganska lång tid.

Ett av problemen som Ulrica von Thiele Schwarz tycker sig se är att företagsledningar ofta tar för lätt på förändringsarbetet och inte förstår utmaningarna.

– Ofta tar man det alldeles för lättvindigt. Man tänker att ”vi fattar ett beslut och så kör vi”.

Ulrica von Thiele Schwarz säger också att det i dag kanske implementeras för mycket.

– Här gäller det att välja sina strider. Att man prioriterar de saker som verkligen är viktiga att förändra, fokuserar sin kraft där och verkligen är beredd att jobba långsiktigt med förändringsarbetet. Håll i och håll ut.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.