Experten: Så förbereder du dig för PFAS-förbudet redan nu

Kemikalier Sverige och ett antal EU-länder föreslår nu att hela gruppen PFAS-ämnen förbjuds för försäljning inom EU. Förslaget får sannolikt mycket stora konsekvenser för många företag. Därför kan det vara bra att förbereda sig redan nu, säger en expert till Miljö & Utveckling.

Experten: Så förbereder du dig för PFAS-förbudet redan nu
Ellen Bruno. Foto: Stockholms Universitet

I ett förslag som den Europiska kemikaliemyndigheten Echa presenterade på tisdagen kräver Sverige, Nederländerna, Danmark, Tyskland och Norge att hela gruppen PFAS-ämnen förbjuds för försäljning inom EU. PFAS sär ett samlingsnamn för per- och polyfluoralkylämnen och förekommer i ett stort antal ämnen. PFAS bryts inte ner naturligt och lagras därför i miljön vilket gör att ämnet förekommer i mätbara halter över hela Jorden.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Miljö & Utveckling premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Magasinet Miljö & Utveckling - 6 nummer per år
  • Full tillgång till allt digitalt material
Redan prenumerant?

– Det här kommer att få en jättestor effekt då PFAS finns i så otroligt många applikationer. Det som är revolutionerande med det här förslaget är att man tittar på en grupp kemikalier som en grupp. Kemikalielagstiftningen i Europa kräver att varje kemikalie behandlas för sig. Nu finns en ny strategi där man vågar titta på en hel grupp kemikalier. Totalt handlar det om 10 000 ämnen, säger Ellen Bruno, policyanalytiker på Östersjöcentrum vid Stockholms universitet till Miljö & Utveckling.

Påverkar många företag

Enligt Ellen Bruno skulle förbudet vara ett väldigt stort framsteg då det betyder att man inte tar bort en kemikalie som sedan kan ersättas av en ny, lika giftig.

Ellen Bruno konstaterar att förslaget fortfarande ligger relativt långt fram i tiden då det nu ska beredas av EU-kommissionen och efter det beslutas politiskt på EU-nivå.

– Det ska hanteras i EU och när det är färdigt dröjer det ytterligare något år innan förbudet ska implementeras.

Fördel att förbereda sig tidigt

Även om ett förbud ligger en bit fram i tid tycker Ellen Bruno att företag kan och bör förbereda sig redan nu och börja fasa ut PFAS ur sina produkter.

– Alla PFAS-ämnen är gjorda av människan och återfinns inte i naturen naturligt. De är tillsatta i produktionen av olika applikationer. Därför är det fullt möjligt att välja bort PFAS, särskilt då det finns många alternativa lösningar. Det är också många företag som redan i dag går före och helt väljer bort PFAS.

PFAS används i dag mycket i skaljackor och skalbyxor på grund av ämnets vattenavstötande egenskaper. Här har till exempel Patagonia och svenska Peak Performance valt bort PFAS och Ellen Bruno tycker att alla företag borde följa efter och menar på att det finns många sätt att förbereda sig för förbudet redan nu.

– Ju snabbare man är förberedd desto bättre. Ett tips är att kontakta ett Substitutionscentrum som hjälper företag att lämna PFAS och ger tips om vilka alternativa ämnen som finns. Här finns också kurser där företag får lärs sig hur de ska göra.

Ellen Bruno menar också att det också finns en fördel att vara tidig i att fasa ut PFAS.

– Är man tidigt ute man dra en fördel av det, till exempel genom att berätta för konsumenten att produkterna är PFAS-fria.

Ett annat tips från Ellen Bruno är att satsa på innovation och att titta på de företag som utvecklar PFAS-fria produkter och applikationer, som till exempel ytor på textiler.

– Det handlar att våga titta på andra lösningar och vara öppen för innovationer. Här kommer vi sannolikt att se en kraftig utveckling framöver.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.