Experten: Det betyder nya CSRD-förslaget

Hållbarhetsrapportering EU-kommissionen har publicerat nya detaljer om implementeringen av CSRD. Bland annat vill kommissionen skjuta fram delar av kraven. Hållbarhetsexperten Marie Baumgarts förklarar vad det innebär.

Experten: Det betyder nya CSRD-förslaget
Marie Baumgarts, hållbarhetsexpert på KPMG. Foto: Pressbild.

Förberedelserna inför de kommande kraven på obligatorisk hållbarhetsredovisning, Corporate Sustainability Reporting Directive eller CSRD, fortsätter. Själva direktivet är sedan långt tillbaka klubbat och klart och kommer att börja gälla stegvis från 2024.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Miljö & Utveckling premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Magasinet Miljö & Utveckling - 6 nummer per år
  • Full tillgång till allt digitalt material
Redan prenumerant?

I slutet av juli gav även EU-kommissionen grönt ljus till den första uppsättningen av ESRS, det vill säga de rapporteringsstandarder som beskriver på vilket sätt företag ska rapportera sin hållbarhetsinformation.

Vill skjuta fram delar av rapporteringskraven

Nu har EU-kommissionen publicerat ytterligare detaljer om infasningen av CSRD. Det handlar främst om de så kallade sektorspecifika standarderna, som ger företag vägledning utifrån den sektor de verkar inom rörande rapportering av påverkan, risker och möjligheter.

Kommissionens förslag är att skjuta fram antagandet av de sektorsspecifika standarderna i två år. Marie Baumgarts, hållbarhetsexpert hos KPMG, förklarar att syftet är att ge företag mer tid att implementera det som redan idag finns på plats.

– Eftersom det ändå kommer att ta två till tre år att etablera den grundläggande delen, har det egentligen inte så stor betydelse att de mer sektorspecifika frågorna skjuts på framtiden. Det kommer att ge företag mer tid att hinna få med de första delarna, säger hon.

Vi har redan en jättefin meny, sedan kommer det en ännu finare meny lite längre fram

Marie Baumgarts, hållbarhetsexpert KPMG.

Men det är inte bara framflyttandet av de sektorspecifika standarderna som EU-kommissionen har föreslaigit ytterligare detaljer kring. Marie Baumgarts förklarar att kommissionen också har lagt fram nya rekommendationer som syftar till att minska den administrativa bördan för finansmarknadsaktörer.

Utöver det säger hon att kommissionen gjort en översyn av tröskelvärdena för vad som är ett stort bolag. Antalet på minst 250 anställda ligger kvar. Däremot föreslår kommissionen att gränsen för bolagens omsättning flyttas från 40 till 50 miljoner euro, och balansräkningen från 20 till 25 miljoner euro.

Finns det en risk att det går långsammare?

– Nej. Det är som att vi går från en femrätters till en sjurätters-middag. Vi har redan en jättefin meny, sedan kommer det en ännu finare meny lite längre fram, som vi dessutom orkar äta upp, avslutar Marie Baumgarts.

Nästa steg är nu att kommissionen, tillsammans med Europaparlamentet och Europeiska rådet, ska komma överens om detaljerna för ESRS. Parallellt kommer man att fortsätta sina samråd med företag, inklusive genom SME-enkätens nätverk, medlemsstaternas experter och andra intressenter, för att identifiera särskilt utmanande frågor och områden som bör prioriteras.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.