Experten: 4 tips för en lyckad hållbarhetskommunikation

Kommunikation En effektiv hållbarhetskommunikation kan stärka ett företags varumärke och skapa tillväxt. Men då gäller det att ha en tydlig strategi. Hållbarhetsexperten Liz Minné ger sina bästa tips till företag som vill ligga i framkant.

Experten: 4 tips för en lyckad  hållbarhetskommunikation
Genom rätt strategi kan företag vinna mycket på sin hållbarhetskommunikation. Foto: Adobe Stock.

I takt med att den globala medeltemperaturen stiger har hållbarhet seglat upp på företagens toppagenda. Ett ämne som har hamnat i rampljuset den senaste tiden är hur företagen kan kommunicera sitt hållbarhetsarbete för att det ska ge så bra effekt som möjligt.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Miljö & Utveckling premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Magasinet Miljö & Utveckling - 6 nummer per år
  • Full tillgång till allt digitalt material
Redan prenumerant?

Liz Minné är hållbarhetschef på matt-tillverkaren Interface, som gjort sig kända för att driva ett aktivt hållbarhetsarbete med målet om att nå nettonollutsläpp till 2040. Hon menar att en bra och effektiv hållbarhetskommunikation är avgörande för företag som vill växa och stärka sitt varumärke. För att lyckas lyfter hon ärlighet, transparens och ansvar som tre viktiga byggstenar.

Samtidigt kan hållbarhetskommunikation vara snårigt, och det är inte alltid lätt att veta i vilken ände man ska börja. Till den brittiska nyhetssajten Edie, ger därför Liz Minné 4 råd till företag som vill vässa till sin kommunikation.

1. Sätt ambitiösa, men realistiska mål

Det är avgörande för organisationer att sätta ambitiösa hållbarhetsmål, och utarbeta en strategi för hur målen ska nås. I det arbetet krävs en intern analys av verksamheten, samt en bedömning av hur sannolikt det är att målen kan nås. En ambitiös, men realistisk, strategi är nyckeln till att hållbarhetsarbetet upplevs som trovärdigt, både internt och externt.

2. Lär känna din publik

Hållbarhetsdata är ofta fyllt med en vetenskapsbaserad jargong, vilket kan vara överväldigande för de som inte är direkt involverade i företagets hållbarhetsstrategi. Att bryta ner språket till vad det betyder i form av konkreta framsteg mot mål, samt att göra det enkelt att förstå är därför avgörande.

Det är också viktigt att anpassa kommunikationen till vilken grupp den riktar sig till. Alltså att lära känna sin publik. Investerare föredrar exempelvis tydliga nedbrytningar av data i rapportformat när de fattar sina investeringsbeslut.

Även anställa på företaget behöver förstå vad företaget vill åstadkomma. Det kan uppnås genom interna utbildningar och genom att direkt involvera de anställda i arbetet med att nå hållbarhetsmålen. Exempelvis genom att inkludera de anställda i företagens mål för att minska utsläppen från pendling och tjänsteresor.

Leverantörer är också en viktig grupp, då den data de tillhandahåller hjälper till att förbättra noggrannheten i mätningen av företagets övergripande påverkan. I det avseendet är partnerskap, samarbeten och en tydlig dialog viktigt.

När det kommer till kunderna är nyckeln att göra hållbarhetsdata så enkelt som möjligt att ta till sig. Kunderna behöver få tillgång till hållbarhetsdata för enskilda produkter och tjänster, för att de ska kunna förstå hur deras köp kan bidra till deras egna hållbarhetsmål.

3. Undvik greenwashing

För att undvika greenwashing är det viktigt att ha mätbara och transparenta mål på plats, samt dela med sig av vad som fungerar och inte fungerar. Transparens gör det enklare att undvika ”greenhush” – det vill säga att ”tona ner” sina hållbarhetsframsteg. Att få sina mål verifierade av en tredjepart, som SBTi, är också ett sätt att undvika greenwashing. Utöver att kommunikationen ska vara rätt, är det också viktigt att den data man hänvisar till ska vara korrekt och spårbar för att den ska kunna användas vid granskning

4. Blicka framåt

Det råder ingen tvekan om att hållbarhetskommunikation är en utmaning. Att göra den effektiv kan initialt framstå som en komplex och invecklad process. Men med en tydlig förståelse för vad olika typer av intressenter vill ha i kombination med realistiska och mätbara mål och åtgärder, kan företag vinna mycket på sin hållbarhetskommunikation. Bland annat stärka sitt varumärke och skapa tillväxt.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.