Miljö & Utveckling Fokus

Gröna budskap – Navigera
framtidens lagkrav

Ta del av "Gröna budskap – Navigera framtidens lagkrav", en digital fokuskonferens som adresserar de skarpa lagändringar som formar morgondagens affärslandskap. Med allt fler fällningar för vilseledande hållbarhetsbudskap och EU:s nya Green Claims Directive runt hörnet, står vi inför en transformation där vartenda miljöpåstående kommer att granskas noggrant. Bygg er organisations kunskap om regelverken som finns i dag och de som kommer att börja gälla inom kort. Förstå hur din verksamhet framgångsrikt kan navigera regelverken och undvika de riskfyllda konsekvenserna av greenwash.

Miljö & Utveckling Fokus

23 maj 2024 09:00 - 16:00
Digital och interaktiv konferens
Från 6490 kr
Exkl. moms

Denna första utgåva av Miljö & Utveckling Fokus samlar alla yrkesverksamma inom hållbarhetsområdet som vill ligga steget före och garantera att deras hållbarhetsarbete inte bara är löften, utan faktiska resultat. Med expertinsikter och realtidsexempel kommer du att få de verktyg och den kunskap som krävs för att förvandla hållbarhetsarbetet till konkurrensfördel.

Var med oss live och få obegränsad tillgång till vår digitala kunskapsbank tre månader efter eventet – en resurs som kommer att hålla dig uppdaterad och ge dig ett tydligt beslutsunderlag framåt.

Program

 • 08:30 - 09:00

  Logga in och upptäck den digitala plattformen

  Innan det livesända programmet startar kl. 09:00 kan du logga in och bekanta dig med den digitala plattformen.
 • 09:00 - 09:10

  Livesändningen startar: Välkomna!

  Emmy Westling Moderator, Miljö & Utveckling

  Elliot Klint Moderator, Miljö & Utveckling

  Jon Röhne Moderator, Miljö & Utveckling

  Programmet inleds av Emmy Westling, Elliot Klint och Jon Röhne från Miljö & Utveckling.
 • 09:10 - 09:35

  Från greenwashing till positiv samhällskraft

  Oskar Mossberg Lektor i civilrätt, Uppsala universitet

  Det omfattande problemet med greenwashing underminerar i dag den potential som grön marknadsföring har att bidra till klimatomställning. Dagens inledningstalare tar utgångspunkt i dagens situation och diskuterar sedan vägar framåt samt hur vi kan arb ...se mereta för att grön marknadsföring ska bli en positiv kraft i samhällsutvecklingen. ...se mindre
 • 09:35 - 10:00

  Den goda gröna marknadsföringen

  Erik Bengtson Forskare i retorik, Uppsala universitet

  För att hållbarhetsbudskapen i företagens kommunikation och marknadsföring ska bli trovärdiga krävs flera förbättringar. Retorikexperten Erik Bengtson ger sin bild av hur framtidens hållbarhetskommunikation kan utvecklas för att bidra till hållbar ut ...se merveckling. ...se mindre
 • 10:00 - 10:25

  Regelstormen – Så undviker du greenwashing och möter du EU:s nya krav

  Ulrika Wendt Senior jurist, Sveriges Annonsörer

  Juridiken kring hållbara marknadsbudskap är minst sagt snårig. Branschinitiativet CommToAct har tagit fram 6 principer som ska hjälpa marknadsförare att undvika greenwashing och för att marknadsföring ska vara en accelerator i omställningen till ett ...se mermer miljömässigt hållbart samhälle. ...se mindre
 • 10:25 - 10:40

  Förmiddagspaus

  Nu är det dags för paus innan programmet fortsätter från studion. Passa på att hämta en kopp kaffe och interagera med andra i konferensplattformen.
 • 10:40 - 11:10

  Att kommunicera klimatkompensation – nya regler på gång

  Malin Pehrs Sustainable Finance Lab

  Kenneth Möllersten Senior forskare, IVL Svenska Miljöinstitutet

  EU är på väg att reglera kommunikationen runt klimatkrediter och klimatkompensation. Det kommer till exempel inte att vara tillåtet att hävda att en produkt är ”klimatneutral” om påståendet bygger på klimatkompensation. Vi går igenom regelförslagen o ...se merch ger råd kring hur du ska tänka kring klimatkrediter framåt. ...se mindre
 • 11:10 - 11:35

  Hållbart enligt kunden

  Erik Elvingsson Hedén Vd, SB Insight

  Sustainable Brand Index granskar årligen hur slutkonsumenter uppfattar företagens hållbarhetsbudskap och vilka företag som kunderna har högst förtroende för inom hållbarhetsområdet. Rankningens grundare Erik Elvingsson Hedén berättar om hur konsument ...se mererna ser på företagens hållbarhetsbudskap och vilka trender vi kan vänta oss framåt. ...se mindre
 • 11:35 - 12:00

  Case 1: Änglamark – Så blev vi Sveriges mest hållbara varumärke enligt konsumenterna

  Mattis Bergquist Hållbarhetschef, Coop

  Mattis Bergquist, hållbarhetschef på Coop berättar hur man arbetat med kommunikationen kring Änglamark, det varumärke som har mest förtroende inom hållbarhet hos svenska konsumenter.
 • 12:00 - 13:00

  Lunchpaus

 • 13:00 - 13:30

  Panelsamtal: Klimatneutral, klimatpositiv, trovärdig?

  Erik Elvingsson Hedén Vd, SB Insight

  Karin Grohman Verksamhetsansvarig, CommToAct

  Marcus Wangel Expert miljöpolicy, Svenskt Näringsliv

  Elliot Klint Moderator, Miljö & Utveckling

  Begrepp som klimatneutralt och klimatpositivt har varit omdiskuterade och nu införs regleringar. Dagens panel diskuterar olika hållbarhetsbegrepp och dess trovärdighet, samt hur vad vi kommer att få se mer av i framtiden.
 • 13:30 - 13:55

  Case 2: Att sälja flyg med hållbarhetsargument

  Maria Hagelberg Hållbarhetsansvarig, KLM Northern Europe

  Flyget och dess klimatpåverkan skapar mycket känslor och många frågar sig om det verkligen går att använda hållbarhetsargument i marknadsföring av flygresor. Air France - KLM:s hållbarhetsansvarige i Sverige berättar om företaget arbetar med EU:s nya ...se mer krav och hur man ser på problemen med greenwashing och greenhushing. ...se mindre
 • 13:55 - 14:20

  Trovärdiga hållbarhetsbudskap – vikten av samarbete

  Karin Grohman Verksamhetsansvarig, CommToAct

  Kommunikation är ett avgörande verktyg för att få fart och riktning. Det är därför viktigt att vi vågar kommunicera miljöpåståenden, men det måste göras ärligt, tydligt och transparent och samtidigt ha en kreativ höjd för att nå effekt. Karin Grohman ...se mer driver projektet CommToAct och ger sina bästa tips för hur man kan tänka när man skapar marknadskommunikation med hållbarhetsbudskap. ...se mindre
 • 14:20 - 14:40

  Eftermiddagspaus

  Nu är det dags för paus innan programmet fortsätter från studion. Passa på att hämta en kopp kaffe och interagera med andra i konferensplattformen.
 • 14:40 - 15:10

  Case 3: Transparens 3.0

  Sebastian Lundfall Icebug

  Företagens transparens kring hållbarhet har utvecklats mycket genom åren. På 00-talet låg mycket fokus på varumärkesrisker och på 10-talet pratades det mycket om spårbarhet och hur tekniker som blockchain skulle förbättra transparensen. Nu på 20-tale ...se mert kan man skönja en ny trend – företag som verkligen lägger korten på bordet och berättar om sin negativa påverkan. ...se mindre
 • 15:10 - 15:40

  Greenhush – därför måste vi kommunicera

  Sara Ekman Senior Regional Marketing Manager, South Pole Nordics

  En ny stor undersökning visar att många företag nu aktivt minskar sin kommunikation om klimatfrågor. Många menar att det blivit allt svårare att kommunicera. Bland annat pekas bristande tydlighet och förändrad lagstiftning ut som en förklaring. Sara ...se merEkman på South Pole, som står bakom undersökningen berättar om resultaten och diskuterar möjliga lösningar på problemen. ...se mindre
 • 15:40 - 16:00

  Sammanfattning och reflektion

  Oskar Mossberg Lektor i civilrätt, Uppsala universitet

  Erik Bengtson Forskare i retorik, Uppsala universitet

  Emmy Westling Moderator, Miljö & Utveckling

  Elliot Klint Moderator, Miljö & Utveckling

  Jon Röhne Moderator, Miljö & Utveckling

  Sammanfattning av dagen med kommentarer och reflektioner från akademin.

Talare

Huvudprogram

Oskar Mossberg

Lektor i civilrätt, Uppsala universitet
Oskar Mossberg är lektor i civilrätt vid Juridiska institutionen vid Uppsala universitet där han forskar om hållbarhetsintressens genomslag i civilrätten och företags miljöretorik. Oskar Mossberg har ...se merockså tillsammans med Erik Bengtson skrivit boken The Virtues of Green Marketing. ...se mindre

Erik Bengtson

Forskare i retorik, Uppsala universitet
Erik Bengtson är forskare i retorik vid Uppsala universitet, samt lektor i retorik vid Södertörns högskola. I dag forskar han i det tvärvetenskapliga forskningsprojektet Miljöutfästelser inom energisy ...se merstemet och har tillsammans med Oskar Mossberg skrivit boken The Virtues of Green Marketing. ...se mindre

Ulrika Wendt

Senior jurist, Sveriges Annonsörer
Ulrika Wendt är jurist hos Sveriges Annonsörer med immaterial- och marknadsrätt som särskild inriktning. Hon ger bl.a. rådgivning till organisationens medlemmar där frågor kring miljöpåståenden utgör ...se meren del. Ulrika har även varit delaktig i arbetet med att ta fram guiden med de sex principerna som ska hjälpa marknadsförare att undvika greenwash. ...se mindre

Malin Pehrs

Sustainable Finance Lab
Malin Pehrs är civilingenjör inom energi och miljö med inriktning energisystem och policy, och är för närvarande doktorand på Processteknologi på KTH och jobbar med hur marknader för växthusgaskredite ...se merr kan bidra till länders och företags klimatmål. ...se mindre

Kenneth Möllersten

Senior forskare, IVL Svenska Miljöinstitutet
Kenneth Möllerstens forskning handlar om klimatåtgärdsteknik och styrmedel. Han har över 20 års erfarenhet av marknader för klimatkompensation. I sin expertroll har Kenneth tagit fram en vägledning om ...se mer bästa praxis för klimatkompensation åt Nordiska ministerrådet. ...se mindre

Erik Elvingsson Hedén

Vd, SB Insight
Erik Elvingsson Hedén är grundare av Sustainabl Brand Index som mäter hållbarhetskommunikation hos 1700 varumärken i åtta länder. Totalt intervjuar rankningen 80 000 konsumenter.

Maria Hagelberg

Hållbarhetsansvarig, KLM Northern Europe
Maria Hagelberg har lång erfarenhet inom marknadsföring och ledarskap med en stark förmåga att driva hållbarhetsinitiativ. Hennes expertis sträcker sig över strategiimplementering, förändringsledning ...se meroch digital marknadsföring. ...se mindre

Karin Grohman

Verksamhetsansvarig, CommToAct
Karin Grohman är verksamhetsansvarig för initiativet CommToAct. CommToAct samlar alla som jobbar med marknadsföring och kommunikation bakom en ambition: att bidra aktivt till den gröna omställningen, ...se merbåde genom att skapa effektfull kommunikation och genom att sänka de egna utsläppen. ...se mindre

Mattis Bergquist

Hållbarhetschef, Coop
Mattis Bergquist har lång erfarenhet som projektledare och rådgivare inom miljö och hållbarhet, och är utbildad lärare i geografi och biologi. Han har arbetat med att bygga upp processer för hållbarhe ...se mertsarbete, leverantörsgranskningar och hållbarhetskommunikation. ...se mindre

Sara Ekman

Senior Regional Marketing Manager, South Pole Nordics
Sara har över tio års erfarenhet från kommersiella roller inom marknad, kommunikation och affärsutveckling, både i Norden och internationellt. Idag ansvarar Sara för South Pole Nordics marknadsförings ...se merstrategier, kommunikation och branding. ...se mindre

Marcus Wangel

Expert miljöpolicy, Svenskt Näringsliv
Marcus Wangel är en expert på miljöpolicy på Svenskt Näringsliv med särskild kompetens inom cirkulär ekonomi, produktlagstiftning och kemikaliefrågor på såväl nationell som EU-nivå. Marcus Wangel följ ...se merer noga EU:s båda kommande regelverk Green Claims Directive och Consumer Rights Directive. ...se mindre

Sebastian Lundfall

Icebug

Emmy Westling

Moderator, Miljö & Utveckling
Emmy Westling är moderator för dagen. Till vardags är Emmy reporter för Miljö & Utveckling.

Elliot Klint

Moderator, Miljö & Utveckling
Elliot Klint är moderator för dagen. Till vardags är Elliot reporter för Miljö & Utveckling.

Jon Röhne

Moderator, Miljö & Utveckling
Jon Röhne är moderator för dagen och ansvarig för programmet. Till vardags är Jon chefredaktör för Miljö & Utveckling.

Information

Om Miljö & Utveckling Fokus

Miljö & Utveckling Fokus är en ny konferens från Miljö & Utveckling. Konferensen fokuserar på ett nischat området inom hållbarhetsområdet för ännu mer fördjupning, där hållbarhetskommunikation är först ut. 

Programmet tas fram av den oberoende redaktionen på Miljö & Utveckling.

Inför konferensen 

När du har bokat in dig på Miljö & Utveckling Fokus kommer du få en bokningsbekräftelse, därefter kommer du få mer praktisk information skickad till närmare dagen. 

Konferensen hålls i en digital plattform som du kommer åt via din webbläsare. Din länk till plattformen skickas ut dagen innan med en påminnelse innan programstart. 

Under konferensen 

Under konferensen kan du förutom att se föreläsningarna ställa frågor till talarna i programmet. Frågorna ställs i en frågeruta i plattformen som moderatorerna tar upp efter varje föreläsning. Det finns också en gemensam chatt för alla deltagare i plattformen och du kan även söka upp andra deltagare för enskilda chattar. 

Efter konferensen 

Allt spelas in och kommer att i efterhand finnas tillgängligt tre månader som en digital kompetensbank. Efter konferensen kommer du få en dokumentation skickad till dig med alla presentationer. I samband med det får du även en utvärdering skickad till dig.

Kontakt

Har du frågor eller vill få hjälp med din bokning är du välkommen att kontakta eventavdelningen på event@pausermedia.se eller 08-517 955 30.