Miljö & Utveckling

Hållbart samhällsbyggande

24 november 2020
7A Odenplan i Stockholm

Framtidens byggda miljö upphandlas idag

Välkommen till den helt nya konferensen Hållbart samhällsbyggande som under en heldag kommer att fokusera på klimatanpassat och klimateffektivt byggande. Här kommer du som besökare att få ta del av goda exempel, få nya verktyg och inspiration.

Miljö & Utveckling | Hållbart samhällsbyggande

Plats 7A Odenplan i Stockholm
Tid 24 november 2020, 08:15 - 16:15
Pris 6 990:- exklusive moms

Konferensbiljett

I biljetten ingår tre månader av nyhetsbrevet Hållbart samhällsbyggande, frukost, fika och lunch samt en digital dokumentation.

Kontakt

Frågor gällande bokning
Anna Pauser, 08-517 955 32 eller anna.p@pausermedia.se

Frågor gällande partnerskap
Lars Schön, 08-517 955 89 eller lars.s@pausermedia.se

Under konferensen Hållbart Samhällsbyggande kommer du som besökare kunna ta del av följande:

 1. Klimatanpassning: Vilka utmaningar ser vi framför oss? Hur hanteras de politiskt och praktiskt? Goda exempel och inspiration från multifunktionella klimatanpassningsprojekt, även internationella.
 2. Verktyg: Klimatdeklarationer och LCA. Utvecklingen går fort inom området LCA av byggnader, och krav på klimatdeklarationer är på gång. Du får den senaste informationen om de kommande kraven på klimatdeklaration, och tips och råd om verktyg för LCA-beräkning.
 3. Koldioxidneutralt byggande: Bekanta dig med två aktuella koldioxidsnåla byggprojekt: Lidls butik i Visby och förskolan Hoppet i Göteborg. Vad innebär det att arbeta med en koldioxidbudget? Hur påverkar det byggprocessen, och vad ska beställaren tänka på?

Sist men inte minst får du även inspiration, mingel och nätverkande!

Program

Fäll ut alla
 • 08:15 - 09:00

  Registrering och frukost

  Välkommen att registrera dig och ta en kaffe eller te med en frukostmacka innan programmet sätter igång.
 • 09:00 - 09:05

  Inledning av dagen

  Ingar Lindholm och Jennie Krook, moderatorer för dagen hälsar välkomna.

  Ingar Lindholm är chefredaktör för tidningen Miljö & Utveckling och nyhetsbrevet Hållbart Samhällsbyggande. Hon har bevakat byggfrågor i över tio år och är specialiserad inom energieffektivitet, miljö och innemiljöfrågor.

  Jennie Krook är redaktör för nyhetsbrevet Hållbart Samhällsbyggande. Hon är ingenjör och har lång erfarenhet av att bevaka såväl bygg- som energifrågor. Talare

  Ingar Lindholm

  Chefredaktör, Miljö & Utveckling

  Jennie Krook

  Redaktör, nyhetsbrevet Hållbart samhällsbyggande
 • 09:05 - 09:35

  Framtidens byggande och samhällsplanering

  Klimatförändringarna ställer stora krav på den byggda miljön. Dels står vi inför utmaningar inom klimatanpassning. Dels står bygg- och fastighetssektorn för omkring 30 procent av utsläppen av växthusgaser och vägen till fossilfrihet är lång. Boverkets generaldirektör Anders Sjelvgren sätter klimatfrågan i ett bredare perspektiv och påminner om vikten av innovation och helhetssyn på hållbarhetsutmaningarna. Talare

  Anders Sjelvgren

  Generaldirektör, Boverket.
 • 09:35 - 10:20

  Hur bygger vi klimatanpassade samhällen?

  Praktiska exempel på klimatanpassning. Hur hanterar vi översvämningshot, värmeböljor och andra klimatrisker i våra städer?

  Kristianstad har utsetts till en av Sveriges tre bästa kommuner när det gäller klimatanpassning. Utmaningarna är stora för den lågt belägna kommunen, som redan drabbats av översvämning och bland annat behöver planera för höjd nivå på havsvattnet. Från Kristianstad kommer Magnus Lund, klimatstrateg, och berättar om klimatanpassningsåtgärder och hur kommunen tar hänsyn till klimatförändringarna i samhällsplaneringen. För centralorten Kristianstads del handlar det om översvämning, medan kuststaden Åhus drabbas av kusterosion.

  Från Stockholms stad kommer Peter Wiborn som berättar om hur staden arbetat för att motverka övertemperaturer vid värmeböljor. Han bjuder bland annat på exempel på multifunktionella lösningar från Norra Djurgårdsstaden.

  Magnus Lund är klimatstrateg på Kommunledningskontoret, Kristianstads kommun, sedan 2018. Han tidigare arbetat som forskare vid Lunds universitet och Aarhus universitet, inom växthusgasutsläpp från nordliga ekosystem. Nu arbetar han med att minska klimatpåverkan samt att anpassa samhället till klimatförändringarna.

  Peter Wiborn är specialist på ekosystemtjänster, Miljöförvaltningen Stockholms stad. Talare

  Magnus Lund

  Klimatstrateg på Kristianstads kommun

  Peter Wiborn

  Specialist på ekosystemtjänster, Miljöförvaltningen Stockholms stad.
 • 10:20 - 10:45

  Förmiddagspaus

 • 10:45 - 11:20

  Vad kan vi veta om framtidens klimat?

  Hur ser framtidens klimat ut? De senaste klimatprognoserna. Hur kan vi förbereda oss och vilken hjälp finns att få? Åsa Sjöström är verksamhetsledare för Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning vid SMHI, en roll som hon har haft sedan 2012. Kunskapscentrums uppgift är att stötta samhällets arbete med att hantera ett klimat i förändring. I grunden är Åsa Sjöström agronom, och hon har bland annat arbetat med landsbygdsprogrammet på Jordbruksverket och som EU-samordnare. Talare

  Åsa Sjöström

  Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning, SMHI
 • 11:20 - 12:00

  Panelsamtal

  Vad krävs av samhällsplaneringen i dag och framöver? Gör vi tillräckligt? Vad fattas? Talare

  Åsa Sjöström

  Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning, SMHI

  Magnus Lund

  Klimatstrateg på Kristianstads kommun

  Emma Hult

  Emma Hult är ordförande i civilutskottet som hanterar byggfrågor, och är själv byggnadsingenjör.

  Filip Elland

  Hållbarhetschef, Castellum
 • 12:00 - 13:00

  Lunch

 • 13:00 - 13:40

  Multifunktionella klimatanpassningsprojekt och hållbara stadsdelar

  När vi söker exempel på nytänkande klimatanpassningsprojekt och hållbara stadsdelar hamnar vi ofta i vårt grannland Danmark. Carsten Fjorback, utvecklingschef för klimatanpassning och stadsutveckling på COWI, ger oss en överblick över några av de mest innovativa stadsutvecklingsprojekten i Danmark just nu. Föredraget hålls på engelska.

  Carsten Fjorback har nära 20 års erfarenhet inom vatten- och miljöområdet. Han arbetar framför allt med vattnets kretslopp. Som utvecklingschef för klimatanpassning och stadsutveckling bidrar han till en lång rad plan- och utvecklingsprojekt, både med fackkunskap inom vattenområdet, myndighetskontakter, process och innovation. Han är projektledare för vattenhantering och klimatanpassning vid flera av COWIs stora stads- och utvecklingsprojekt och arbetar då med planering och utveckling av intelligent och värdeskapande vattenhantering för normal nederbörd, skyfall och översvämning samt innovation av bärande planeringselement. Carsten Fjorback arbetar också med FN:s Agenda 2030-mål för en hållbar utveckling. Han är baserad i Århus, Danmark. Talare

  Carsten Fjorback

  Utvecklingschef, COWI Danmark
 • 13:45 - 14:25

  Spårval

  Välj mellan två spår:

  • Klimatdeklaration och LCA
  • Koldioxidneutralt byggande
 • Spår 1: Verktyg – Klimatdeklaration

  Från Boverket kommer Madeleine Hjortsberg som ger en översikt över kommande krav på klimatdeklarationer för byggnader som uppförs. Krav på klimatdeklarationer ska träda i kraft 1 januari 2022 och omfatta de som söker bygglov från den dagen. Talare

  Madeleine Hjortsberg

  Utredare, Boverket
 • Spår 2: Koldioxidneutralt byggande – Hoppet

  Den koldioxidneutrala förskolan Hoppet i Göteborg arbetas fram genom en innovationsdrivande upphandlingsprocess, som drivs av Lokalförvaltningen vid Göteborgs stad. Att bygga koldioxidneutralt innebär stora utmaningar, framför allt på materialsidan. Vi får veta mer om hur processen fungerar och om resultatet. Hanna Ljungstedt representerar beställaren Lokalförvaltningen, och Maria Perzon är anlitad av Lokalförvaltningen i projektet Hoppet som extern projektledare miljö och har de senaste åren arbetat med att hitta lösningar och strategier för att kunna bygga klimatneutralt. Talare

  Hanna Ljungstedt

  Miljöutredare, Lokalförvaltningen, Göteborgs stad

  Maria Perzon

  senior miljökonsult, Bengt Dahlgren
 • 14:30 - 15:00

  Spårval

  Välj mellan två spår:

  • Klimatdeklaration och LCA
  • Koldioxidneutralt byggande
 • Spår 1: Verktyg – LCA

  Från IVL kommer Martin Erlandsson, expert på LCA av byggnader. Han berättar om verktyg för LCA-beräkning, databaser och den senaste utvecklingen inom området. Talare

  Martin Erlandsson

  Expert på LCA, IVL Svenska Miljöinstitutet
 • Spår 2: Koldioxidneutralt byggande – Lidl

  LINK arkitektur är med och designar Sveriges första fossilfria förskola, Hoppet och även Sveriges första NollCO2-certifierade byggnad, en Lidl-butik i Visby.

  Byggsektorn står idag för mer än 20% av Sveriges totala klimatpåverkan, det är lika mycket som biltrafiken på vägarna. Vi står inför en stor utmaning att förstå hur vi kan arbeta mer med koldioxidsnåla material och processer. Samtidigt ska Sverige halvera sin klimatpåverkan fram till 2030 och 2022 införs en ny lag om klimatdeklarationer för all nybyggnation. Det innebär att kommuner, byggherrar, konsulter och byggentreprenörer behöver alla ställa om för att fortsätta vara konkurrenskraftiga.

  I detta seminarium kommer vi svara på frågor så som: Vad innebär det att arbeta med en koldioxidbudget? Hur påverkar det byggprocessen, och vad ska beställaren tänka på? Hur kan klimatsmarta processer också bli kostnadseffektiva? Talare

  Andreas Lebisch

  Arkitekt, LINK arkitektur

  Alexander Landborn

  Hållbarhetsansvarig, LINK arkitektur
 • 15:00 - 15:30

  Eftermiddagspaus

 • 15:30 - 16:05

  Så får du saker att hända!

  Inspirationsföreläsning med frågestund. Thomas Dimming förklarar vilka mekanismer som gör det svårt för oss människor att ta klimathotet på allvar och agera utifrån det. Hur vi man upp farten på klimatarbetet i en trög organisation och vad får människor att vilja engagera sig i mer komplexa och tungrodda arbetsuppgifter? Thomas Dimming visar möjliga vägar framåt. Talare

  Thomas Dimming

  Föreläsare och engagemangsexpert
 • 16:05 - 16:15

  Summering av dagen

  Dagen sammanfattas av moderatorna Ingar Lindholm och Jennie Krook. Talare

  Ingar Lindholm

  Chefredaktör, Miljö & Utveckling

  Jennie Krook

  Redaktör, nyhetsbrevet Hållbart samhällsbyggande
 • 16:15

  Mingel

  Stanna kvar för att mingla med andra deltagare och diskutera dagen.

Talare

Carsten Fjorback

Utvecklingschef, COWI Danmark

Åsa Sjöström

Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning, SMHI

Anders Sjelvgren

Generaldirektör, Boverket.

Magnus Lund

Klimatstrateg på Kristianstads kommun

Emma Hult

Emma Hult är ordförande i civilutskottet som hanterar byggfrågor, och är själv byggnadsingenjör.

Filip Elland

Hållbarhetschef, Castellum

Madeleine Hjortsberg

Utredare, Boverket

Martin Erlandsson

Expert på LCA, IVL Svenska Miljöinstitutet

Hanna Ljungstedt

Miljöutredare, Lokalförvaltningen, Göteborgs stad

Maria Perzon

senior miljökonsult, Bengt Dahlgren

Andreas Lebisch

Arkitekt, LINK arkitektur

Alexander Landborn

Hållbarhetsansvarig, LINK arkitektur

Thomas Dimming

Föreläsare och engagemangsexpert

Peter Wiborn

Specialist på ekosystemtjänster, Miljöförvaltningen Stockholms stad.

Ingar Lindholm

Chefredaktör, Miljö & Utveckling

Jennie Krook

Redaktör, nyhetsbrevet Hållbart samhällsbyggande

Hållbart samhällsbyggande

anordnas av Miljö & Utveckling

Sponsorer