Miljö & Utveckling

Hållbart samhällsbyggande

18 maj 2022 - 19 maj 2022
Quality Hotel Globe i Stockholm eller digitalt

Klimatet i fokus

Välkommen till konferensen Hållbart samhällsbyggande som ger dig det senaste inom klimatsäkring och klimatbelastning för oss inom bygg och samhällsplanering – goda exempel, nya verktyg, nätverkande och inspiration!

Miljö & Utveckling | Hållbart samhällsbyggande

Plats Quality Hotel Globe i Stockholm eller digitalt
Dag 1 18 maj 2022, 08:00 - 16:40
Dag 2 19 maj 2022, 09:00 - 14:00
Pris 4 990:- till 10 980:- exklusive moms

Fördjupning och expertråd

Klimatplanering blir alltmer aktuellt i spåren av klimatförändringar med ökade kostnader för väderrelaterade skador, stigande temperaturer och ett behov av att bygga ett mer hållbart samhälle.

Få experternas bästa råd om klimatsäkring och vilka åtgärder som ger bäst effekt. Och vad finns det för lärdomar att dra från översvämningarna i Gävletrakten? Vilka åtgärder gör Malmö för att bli skyfallståligt?

Ta del av inspirerande projekt

Ta del av pilotprojektet Villazero, som har potential att förändra hela småhusbranschen. Vad var enkelt att göra för att minska klimatbelastningen? Och var finns utmaningarna när man ska skala upp?

Dessutom experttipsen som sparar dig tid när du ska klimatdeklarera. Hur jobba smart? Vilka verktyg är bra? Och vad händer med införandet av gränsvärden?

Nyhet! Workshop dag två 

Nu finns det möjlighet att bygga ut programmet med en fördjupande workshop den 19 maj. Under workshopen Klimateffektivt byggande får du som deltagare hjälp att navigera i de frågor som dyker upp när man vill bygga mindre klimatbelastande.

Konferensen Hållbart samhällsbyggande arrangeras av tidningen Miljö & Utveckling och nyhetstjänsten Hållbart samhällsbyggande. Programmet tas fram av en oberoende redaktion och riktar sig till samhällsplanerare, byggherrar, byggbranschen, fastighetsägare, arkitekter och andra intressenter som arbetar för med klimatfrågor inom bygg och samhällsplanering.

Program

 • onsdag 18/05
 • torsdag 19/05
Fäll ut alla
 • 08:00 - 09:00

  Registrering

  Innan programmet startar är du välkommen att registrera dig. Deltar du digitalt kan du logga in upptäcka den digitala plattformen.
 • 09:00 - 09:05

  Välkomna!

  Hållbart samhällsbyggandes redaktör Anna Alexandersson, som är moderator för dagen hälsar välkommen och inleder programmet. Talare

  Anna Sjöström

  Moderator, Hållbart samhällsbyggande
  Anna Sjöström är redaktör för Hållbart samhällsbyggande och dagens moderator.
 • 09:05 - 09:40

  Klimatfrågans paradox

  Tema: Klimat
  Att arbeta med både klimatanpassning och klimatbelastning från byggande kan vara en utmaning. Emma Östlund har tidigare arbetat med klimatanpassning på Länsstyrelsen i Stockholm och med hållbarhetsfrågor i stadsutveckling i Täby kommun, och är idag hållbarhetschef på Ettelva Arkitekter. Här ger hon en personlig reflektion över utmaningarna i branschen. Talare

  Emma Östlund

  Hållbarhetschef, ETTELVA Arkitekter
  Emma Östlund är hållbarhetschef på ETTELVA Arkitekter, och har en bakgrund inom samhällsplanering både på kommunal och regional nivå. Hon driver tillsammans sina kollegor företagets hållbarhetsarbete från strategi till praktisk tillämpning i stadsutveckling och arkitektur. Emma drivs av att hitta förbättringspotentialen i varje projekt och att underlätta för fler att integrera hållbarhet och cirkulärt tänkande. På Arkitekturgalan utsågs Emma Östlund till ”Årets miljöpionjär 2021” av Sveriges Arkitekter.
 • 09:40 - 10:15

  Klimatneutral är bra, men klimatpositiv är bättre! Fastighetsbolaget K2A ska vara klimatpositivt 2027

  Tema: Klimat
  Fastighetsbolaget K2A har satt branschens mest offensiva klimatmål – att vara klimatpositiva år 2027. Här berättar Karina Antin, Hållbarhetschef för K2A, om hur vägen sett ut från starten 2013 till att vara Det gröna fastighetsbolaget idag, hur bolaget arbetar för att sänka sina utsläpp och vad som krävs för att nå målet till 2027. Talare

  Karina Antin

  Hållbarhetschef, K2A
  Karina Antin, Hållbarhetschef, K2A Knaust & Andersson Fastigheter. Hon har arbetat som konsult inom bygg- och fastighetsbranschen i drygt 10 år och under den tiden arbetat med byggnads-, stadsbyggnads- och branschutvecklingsprojekt. Under tiden på K2A har hon arbetat fram bolagets klimatmål samt färdplan med den strategiska riktning som bolaget arbetar efter för att vara klimatpositivt till år 2027.
 • 10:15 - 10:25

  Hisspitch

  Korta snabb presentation med information från vår utställare.
 • 10:25 - 11:00

  Förmiddagspaus

  Under förmiddagspausen kan du passa på att sträcka på benen och hämta kaffe, interagera med talare, utställare och andra deltagare.
 • 11:00 - 11:30

  Hur skapar vi skyfallståliga samhällen och lär av det som hände i Gävle?

  Tema: Klimatanpassning
  Skyfall förväntas inträffa oftare och bli mer extrema när klimatet förändras. Vid översvämningarna i Gävletrakten i augusti 2021 föll 162 mm regn första dygnet och vattenmassorna underminerade husgrunder, dränkte källare och raserade vägar. Försäkringsbolagens kostnader uppskattas till närmare en halv miljard kronor. De svenska kommuner som kommit längst med klimatplanering och konkreta åtgärder har oftast redan drabbats av stora översvämningar. Vad innebär det att planera och bygga för att minska ett samhälles sårbarhet för klimatförändringar?

  Christoffer Carstens berättar om erfarenheterna från skyfallen och resultatet av den utredning som MSB begärt. Vilka åtgärder funkade? Vilka saknades? Och vad behöver göras nu? Talare

  Christoffer Carstens

  Christoffer Carstens, enhetschef, Länsstyrelsen i Gävleborg
  Christoffer Carstens, enhetschef på enheten för hållbar utveckling, länsstyrelsen i Gävleborg.
 • 11:30 - 12:00

  Panelsamtalet: Så planerar vi för att klimatsäkra

  Tema: Klimatanpassning
  Förmiddagspasset avslutas med en paneldiskussion om klimatanpassning. Vad innebär det att planera och bygga för att minska ett samhälles sårbarhet för klimatförändringar? Talare

  Emma Östlund

  Hållbarhetschef, ETTELVA Arkitekter
  Emma Östlund är hållbarhetschef på ETTELVA Arkitekter, och har en bakgrund inom samhällsplanering både på kommunal och regional nivå. Hon driver tillsammans sina kollegor företagets hållbarhetsarbete från strategi till praktisk tillämpning i stadsutveckling och arkitektur. Emma drivs av att hitta förbättringspotentialen i varje projekt och att underlätta för fler att integrera hållbarhet och cirkulärt tänkande. På Arkitekturgalan utsågs Emma Östlund till ”Årets miljöpionjär 2021” av Sveriges Arkitekter.

  Christoffer Carstens

  Christoffer Carstens, enhetschef, Länsstyrelsen i Gävleborg
  Christoffer Carstens, enhetschef på enheten för hållbar utveckling, länsstyrelsen i Gävleborg.

  Staffan Moberg

  Jurist och klimatanpassningsexpert, Svensk Försäkring
  Staffan Moberg är jurist och klimatanpassningsexpert på Svensk Försäkring. Han har arbetat på branschorganisationen Svensk Försäkring sedan 90-talet, i huvudsak med frågor som berör skadeförsäkringsområdet och numera mycket med byggande och klimatanpassning. Han är även ledamot i både SMHI:s insynsråd och Elsäkerhetsverkets insynsråd

  Helena Björn

  Miljöstrategisk samordnare, Lomma kommun
  Helena Björn är miljöstrategisk samordnare i Lomma kommun, som jobbar med klimatanpassning.
 • 12:00 - 13:15

  Lunchpaus

  Nu är det dags att fylla på med lunch – men med stor möjlighet att diskutera förmiddagen med andra deltagare.
 • 13:15 - 15:30

  Spår 1: Klimatanpassning

  Spår 1: Galaxen 1
  I Galaxen 1 eller i vår digitala plattform har vi fyra föreläsningar om Klimatanpassning som alla får ta del av. Spåret leds av moderator Ingar Lindholm. Talare

  Ingar Lindholm

  Sidekick
  Ingar Lindholm är chefredaktör för Miljö & Utveckling och dagens sidekick.
 • 13:15

  Så bygger Malmö bort översvämningsrisken och gör plats för vattnet

  Spår 1: Galaxen 1
  Det är åtta år sedan stormen Arvid dränkte Malmö. På sex timmar föll två månaders nederbörd över Malmö, vilket gjorde att över 2 200 hus och 3 000 bilar översvämmades. Malmö var en av de första kommunerna i Sverige att därefter ta fram en skyfallsplan. En förutsättning för att hantera stora regnmängder är ett helhetstänk i stadsbyggnadsprocessen – från översiktsplanering till detaljplaner och bygglov samt vid underhåll och ombyggnation. Malmö arbetar med en bred palett av åtgärder för att skyfallssäkra, bland annat regnvattenpark, utjämningsmagasin, väderradar, biobäddar, sänkta cykelvägar, trädplantering, ny gatukonstruktion och ekonomiska incitament till fastighetsägare. Talare

  Pär Svensson

  Vattenstrateg, fastighets- och gatukontoret, Malmö stad
  Pär Svensson, vattenstrateg, fastighets- och gatukontoret, Malmö stad. Han satt med i arbetsgruppen som tog fram Malmös skyfallsplan 2017 och ska berätta om hur staden bygger bort översvämningsrisker – lärdomar, konkreta åtgärder, fallgropar och kostnader.
 • 13:45

  Kommunal samverkan ett vapen mot översvämningar

  Spår 1: Galaxen 1
  Lomma kommun utsågs till bäst i Sverige på klimatanpassning vid IVL:s årliga ranking 2021. Kommunen har tillsammans med grannkommunerna utvecklat ett sätt att samverka för att motverka översvämningar, en samverkan som bland annat innebär att Lomma bekostar insatser utanför de egna kommungränserna. Helena Björn, miljöstrategisk samordnare i Lomma kommun, berättar om problematiken längs åarna och hur samverkan byggts upp och fungerar. Talare

  Helena Björn

  Miljöstrategisk samordnare, Lomma kommun
  Helena Björn är miljöstrategisk samordnare i Lomma kommun, som jobbar med klimatanpassning.
 • 14:30

  Klimatanpassning i enskilda byggnader och kvarter

  Spår 1: Galaxen 1
  Även enskilda byggnader och kvarter kan behöva arbeta med klimatanpassning. Det gäller förstås översvämningsrisker, men också problem med övertemperaturer i byggnaderna och utomhusmiljöer eller risker med starka vindar. Hur kan man arbeta med mikroklimat i och kring byggnader för att undvika dessa problem? Talare

  Alejandro Pacheco Diéguez

  Digital Sustainability Specialist
  Alejandro Pacheco Diéguez arbetar sedan 2014 som Digital Sustainability-specialist och arkitekt. Han började arbeta på White arkitekter 2016. Alejandros bakgrund inkluderar optimering av byggnadsdesign och stadsplanering för miljöaspekter som energianvändning, dagsljus, mikroklimat eller miljöpåverkan. Sedan 2019 kombinerar han sin position som Digital Sustainability Business Coordinator med utvecklingen av digitala verktyg som utvärderar olika miljöprestandaaspekter under byggnadsdesign i tidiga skeden.
 • 15:00

  Så kan du analysera dina klimatrisker och agera proaktivt

  Spår 1: Galaxen 1
  Fastighetssektorn behöver identifiera fysiska klimatrisker och klimatsäkra för att undvika kostsamma överraskningar. Få fastighetsbolag dock gjort en kartläggning av riskexponering och uppskattning av potentiella finansiella effekter. Fastighetsägarnas Rikard Silverfur belyser vad det innebär att den kommande taxonomin ställer krav på klimatriskanalys (om man bygger nytt, äger eller förvaltar en fastighet). Han berättar om ett nytt verktyg för att analysera klimatrisker och få fram åtgärdsförslag samt delar med sig av lärdomarna från en ny studie om samverkansmodeller för klimatåtgärder i urbana miljöer. Talare

  Rikard Silverfur

  Chef för utveckling och hållbarhet, Fastighetsägarna
  Rikard Silverfur är chef för utveckling och hållbarhet på Fastighetsägarna. Han har expertkunskaper inom plan- och bygglagen och är medlem i Boverkets byggråd.
 • 13:15 - 15:30

  Spår 2: Ta kontroll över klimatutsläppen

  Spår 2: Galaxen 2
  I Galaxen 2 eller i vår digitala plattform har vi fyra föreläsningar om Ta kontroll över klimatutsläppen som alla får ta del av. Spåret leds av moderator Anna Sjöström. Talare

  Anna Sjöström

  Moderator, Hållbart samhällsbyggande
  Anna Sjöström är redaktör för Hållbart samhällsbyggande och dagens moderator.
 • 13:15

  Klimatdeklarationer: Nästa steg

  Spår 2: Galaxen 2
  Klimatdeklarationerna är här, men vilka utmaningar medför de och hur tar vi oss an dessa utmaningar? Martin Erlandsson, IVL, tar upp de nu aktuella kraven, men diskuterar även möjliga framtida krav då Boverket förväntas få i uppdrag att omvandla deklarationerna till ett skarpt krav genom att införa ett gränsvärde för klimatutsläppen. Talare

  Martin Erlandsson

  Expert på LCA, IVL Svenska Miljöinstitutet
 • 13:45

  Certifiering som verktyg i det befintliga beståndet

  Spår 2: Galaxen 2
  Att certifiera befintliga byggnader är en viktig investering i linje med Wihlborgs beslutade klimatfärdplan. Målet är att halvera klimatutsläppen till år 2030. Certifieringsproffset Elsa Hagdahl berättar om processen, lärdomar och ger tips. Wihlborgs är den fastighetsägare som idag har flest fastigheter certifierade med Miljöbyggnad iDrift, och mottog förra året pris för Årets Miljöbyggnad iDrift på Sweden Green Building Council Awards för sin fastighet Syret 6 i Lund. Talare

  Elsa Hagdahl

  Certifieringsansvarig hållbara affärer, Wihlborgs fastigheter
  Elsa Hagdahl är certifieringsansvarig hållbara affärer på Wihlborgs fastigheter.
 • 14:30

  Hur kan vi utnyttja fler ytor för att möta det ökade elbehovet?

  Spår 2: Galaxen 2
  Klimatfokus är inget nytt men nu ser vi de stora behoven av att lyfta in hållbart tänkande kring fler ytor, både på mark och i fastigheter, för att kunna möta en ökad elektrifiering och kapacitetsbrist. Att utveckla smarta solcellsfastigheter och storskaliga solcellsparker som kan samexistera med jordbruk är avgörande för en ha en chans att nå våra energimål.

  Föreläsningen är sponsrad av Soltech. Talare

  Anna Svensson

  Innovationschef, Soltech Energy
  Anna Svensson, Innovationschef Soltech och Sverigerepresentant för IEA PVPS Task 15.
 • 15:00

  Framtidens klimatsmarta småhus – Villazero

  Spår 2: Galaxen 2
  Bygg- och fastighetssektor står för 30 procent av utsläppen av växthusgaser, men samtidigt pågår många inspirerande och klimatsmarta projekt som ger hopp. Genom att dela med oss av hur vi bygger med lägre klimatbelastning och mer hållbara byggmaterial kan vi snabbare ställa om. Träkonstruktioner har lång tradition i Sverige och nu är trä hetare än någonsin i väggar, tak – och grund. Vi tittar närmare på pilotprojektet Villazero i Borlänge som blir Sveriges första nollCO2-certifierade småhus med cellulosaisolerade väggar och trägrund i KL trä. Talare

  Gunnar Jönsson

  Vd, Fiskarhedenvillan
  Gunnar Jönsson, vd på Fiskarhedenvillan, har nyligen flyttat in i Villazero, Sveriges första nollCO2-certifierade småhus. Han berättar om detta pilotprojekt som Fiskarhedenvillan drivit ihop med Mondo Arkitekter och Structor Byggteknik Dalarna. Vilka val som gjort störst skillnad. Och hur det går med målet att skapa en ny husserie med klimatsmarta villor och att klimatbanta alla katalogvillor. Fiskarhedenvillan har beslutat att vara klimatneutralt år 2030.
 • 15:30 - 16:00

  Eftermiddagspaus

  Under eftermiddagspausen kan du passa på att sträcka på benen och hämta kaffe, interagera med talare, utställare och andra deltagare.
 • 16:00 - 16:30

  Framtidsstudier – en metod för att skapa vår hållbara framtid

  Tema: Klimatanpassning
  Framtiden är central i klimatarbetet, oavsett det gäller klimatanpassning eller minskad klimatbelastning. Men vad är det egentligen för framtider vi styr mot, eller från? Forskaren Josefin Wangel berättar om hur framtidsstudier kan bidra till att samhället blir mer hållbart, redan idag. Talare

  Josefin Wangel

  Forskare, institutionen för stad och land, SLU
  Josefin Wangel är forskare vid institutionen för stad och land inom avdelningen för landskapsarkitektur vid SLU. Hon har en magisterexamen i geovetenskap från Stockholms universitet och är fil. dr. i planering och beslutsanalys vid KTH samt docent i landskapsarkitektur, SLU. Hon är projektledare för SLU Framtidslabbet, vars syfte är att stödja tvärvetenskapligt utforskande av framtidsutmaningar. Hon är också bland annat senior rådgivare i tankesmedjan Global utmaning och biträdande redaktör för tidskriften Futures.
 • 16:30 - 16:40

  Summering av dagen

  Huvudscen
  Dagen sammanfattas av Hållbart samhällsbyggandes redaktör Anna Sjöström. Talare

  Anna Sjöström

  Moderator, Hållbart samhällsbyggande
  Anna Sjöström är redaktör för Hållbart samhällsbyggande och dagens moderator.
 • Fördjupande workshop

  Dagen efter huvudkonferensen har du möjlighet att bygga ut programmet med den fördjupande workshopen "Klimateffektivt byggande". I en mindre grupp, under ledning av två experter på området, ger dag två stort utrymme för diskussioner och erfarenhetsutbyte. Målet är att du ska få med dig kunskaper som du kan jobba vidare med på hemmaplan.

  Workshopen pågår mellan kl. 09.00-14.00 med inbyggda pauser i agendan.
 • 08:30 - 09:00

  Registrering

  Välkommen att registrera dig och ta en kopp kaffe med smörgås innan workshopen startar.
 • 09:00 - 14:00

  Workshop: Klimateffektivt byggande

  Med utgångspunkt i erfarenheterna från bygget av den fossilfria förskolan Hoppet i Göteborg får deltagarna hjälp att navigera i de frågor som dyker upp när man vill bygga mindre klimatbelastande. Vi djupdyker i strategier för klimateffektivt byggande med utgångspunkt i "Guide för klimateffektivt byggande" och "Kunskapspaket för arkitektur, konstruktion och materialval för minskad klimatpåverkan". Fakta och inspiration varvas med workshopinslag där deltagarna har möjlighet att utbyta erfarenheter om klimateffektivt byggande från verkligheten för att komma ännu ett steg längre.

  Ur innehållet:
  - Bakgrund till klimatfrågan i byggbranschen
  - Klimatberäkning som beslutsunderlag
  - Guide för klimateffektivt byggande med sju strategier och en systematisk checklista
  - Kunskapspaket för arkitektur, konstruktion och materialval för minskad klimatpåverkan
  - Resultat från den fossilfria förskolan Hoppet
  - Guide för återbruk installationer
  - Metodik för återbruk för offentliga fastighetsägare

  Workshopledare:
  Maria Perzon, hållbarhetschef, Bengt Dahlgren AB
  Gerda Ingelhag, miljökonsult, Bengt Dahlgren AB
  Hanna Ljungstedt, miljöutredare, Lokalförvaltningen Göteborg

  Workshopen pågår mellan kl. 09.00-14.00 med inbyggda pauser i agendan. Talare

  Maria Perzon

  Hållbarhetschef, Bengt Dahlgren AB

  Gerda Ingelhag

  Miljökonsult, Bengt Dahlgren AB

  Hanna Ljungstedt

  Miljöutredare, Lokalförvaltningen Göteborg
 • 16:40

  Mingel och eftersnack

  Är du på plats är du välkommen att stanna kvar, mingla och sammanfatta dagen tillsammans med oss.

Talare

Emma Östlund

Hållbarhetschef, ETTELVA Arkitekter

Karina Antin

Hållbarhetschef, K2A

Christoffer Carstens

Christoffer Carstens, enhetschef, Länsstyrelsen i Gävleborg

Staffan Moberg

Jurist och klimatanpassningsexpert, Svensk Försäkring

Helena Björn

Miljöstrategisk samordnare, Lomma kommun

Josefin Wangel

Forskare, institutionen för stad och land, SLU

Pär Svensson

Vattenstrateg, fastighets- och gatukontoret, Malmö stad

Martin Erlandsson

Expert på LCA, IVL Svenska Miljöinstitutet

Elsa Hagdahl

Certifieringsansvarig hållbara affärer, Wihlborgs fastigheter

Rikard Silverfur

Chef för utveckling och hållbarhet, Fastighetsägarna

Gunnar Jönsson

Vd, Fiskarhedenvillan

Alejandro Pacheco Diéguez

Digital Sustainability Specialist

Anna Svensson

Innovationschef, Soltech Energy

Maria Perzon

Hållbarhetschef, Bengt Dahlgren AB

Gerda Ingelhag

Miljökonsult, Bengt Dahlgren AB

Hanna Ljungstedt

Miljöutredare, Lokalförvaltningen Göteborg

Anna Sjöström

Moderator, Hållbart samhällsbyggande

Ingar Lindholm

Sidekick

Hållbart samhällsbyggande

anordnas av Miljö & Utveckling

Sponsorer