Miljö & Utveckling

Hållbart samhällsbyggande

24 november 2020
Hållbart samhällsbyggande Digitala Arena

Framtidens byggda miljö upphandlas idag

Välkommen till den helt nya konferensen Hållbart samhällsbyggande som under en heldag kommer att fokusera på klimatanpassat och klimateffektivt byggande. I vår digitala konferensarena kommer du att få ta del av goda exempel, få nya verktyg och inspiration.

Miljö & Utveckling | Hållbart samhällsbyggande

Plats Hållbart samhällsbyggande Digitala Arena
Tid 24 november 2020, 08:15 - 16:15
Pris 6 990:- exklusive moms

I vår digitala arena har du möjlighet att följa konferensprogrammet i en streamad livesänding, delta i parallella seminarier och besöka partners i mässområdet. Under dagen har du dessutom möjlighet att interagera med våra talare, partners och andra deltagare.

Kontakt

Frågor gällande bokning
Anna Pauser, 08-517 955 32 eller anna.p@pausermedia.se

Frågor gällande partnerskap
Lars Schön, 08-517 955 89 eller lars.s@pausermedia.se

Det här får du:

 • Tillgång till livesända föreläsningar och seminarier i parallella spår.
 • Tillgång till utställarområdet och mingelområdet.
 • Möjlighet att interagera med talare, utställare samt andra deltagare.
 • Digital dokumentation.

Under den digitala konferensen kommer du kunna ta del av:

 1. Klimatanpassning: Vilka utmaningar ser vi framför oss? Hur hanteras de politiskt och praktiskt? Goda exempel och inspiration från multifunktionella klimatanpassningsprojekt, även internationella.
 2. Verktyg: Klimatdeklarationer och LCA. Utvecklingen går fort inom området LCA av byggnader, och krav på klimatdeklarationer är på gång. Du får den senaste informationen om de kommande kraven på klimatdeklaration, och tips och råd om verktyg för LCA-beräkning.
 3. Koldioxidneutralt byggande: Bekanta dig med två aktuella koldioxidsnåla byggprojekt: Lidls butik i Visby och förskolan Hoppet i Göteborg. Vad innebär det att arbeta med en koldioxidbudget? Hur påverkar det byggprocessen, och vad ska beställaren tänka på?

Välkommen!

Program

Fäll ut alla
 • 08:00 - 09:00

  Logga in och upptäck arenan

  Innan livesändningen startar kan du logga in och bekanta dig med den digitala arenan. Det finns även möjlighet att besöka utställarna i de digitala montrarna.
 • 09:00 - 09:05

  Livesändingen startar: Välkomna!

  Ingar Lindholm moderator för dagen hälsar välkomna.

  Ingar Lindholm är chefredaktör för tidningen Miljö & Utveckling och nyhetsbrevet Hållbart Samhällsbyggande. Hon har bevakat byggfrågor i över tio år och är specialiserad inom energieffektivitet, miljö och innemiljöfrågor. Talare

  Ingar Lindholm

  Chefredaktör, Miljö & Utveckling. Dagens moderator.

  Catharina Byström

  Redaktör
 • 09:05 - 09:30

  Live: Framtidens byggande och samhällsplanering

  Klimatförändringarna ställer stora krav på den byggda miljön. Dels står vi inför utmaningar inom klimatanpassning. Dels står bygg- och fastighetssektorn för omkring 30 procent av utsläppen av växthusgaser och vägen till fossilfrihet är lång. Boverkets generaldirektör Anders Sjelvgren sätter klimatfrågan i ett bredare perspektiv och påminner om vikten av innovation och helhetssyn på hållbarhetsutmaningarna. Talare

  Anders Sjelvgren

  Generaldirektör, Boverket.
 • 09:30 - 09:35

  Live: Reflektion

  Talare

  Thomas Dimming

  Föreläsare och engagemangsexpert

  Ingar Lindholm

  Chefredaktör, Miljö & Utveckling. Dagens moderator.
 • 09:35 - 10:30

  Live: Hur bygger vi klimatanpassade samhällen?

  Praktiska exempel på klimatanpassning. Hur hanterar vi översvämningshot, värmeböljor och andra klimatrisker i våra städer?

  Maria Rothman arbetar som klimat- och dagvattenstrateg och samordnar dagvatten och klimatanpassningsfrågor på samhällsbyggnadskontoret i Norrköpings kommun. I arbetet ingår både att arbeta strategisk men också operativt i detaljplaner, exploateringsprojekt och anpassningsåtgärder i befintlig bebyggelse. Hon har tidigare arbetat på Norrköpings kommuns VA-bolag Nodra och innan dess på Stockholm Vatten och Avfall.

  Från Stockholms stad kommer Peter Wiborn som berättar om hur staden arbetat för att motverka övertemperaturer vid värmeböljor. Han bjuder bland annat på exempel på multifunktionella lösningar från Norra Djurgårdsstaden. Talare

  Maria Rothman

  Klimat- och dagvattenstrateg på Norrköpings kommun

  Peter Wiborn

  Specialist på ekosystemtjänster, Miljöförvaltningen Stockholms stad.
 • 10:30 - 10:45

  Förmiddagspaus

 • 10:45 - 11:10

  Live: Vad kan vi veta om framtidens klimat?

  Det händer mycket inom området klimatscenarier och Anna Jonsson guidar oss genom vad som är på gång. Hon lyfter även frågor kring osäkerhet och risk. Hur kan vi hantera osäkerheter, vilka risknivåer är samhället berett att acceptera? Från klimatanpassning till byggande av resiliens. Hur kan vi förbereda oss och vilken hjälp finns att få? Talare

  Anna Jonsson

  Vatten- och klimatanpassningsexpert, Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning, SMHI
 • 11:10 - 11:30

  Live: Klimatrisker

  Fastighetsbolaget Castellum arbetar aktivt med klimatscenarier vid bland annat investeringar. Filip Elland berättar hur. Talare

  Filip Elland

  Hållbarhetschef, Castellum
 • 11:30 - 12:00

  Live: Panelsamtal

  Vad krävs av samhällsplaneringen i dag och framöver? Gör vi tillräckligt? Vad fattas? Talare

  Anna Jonsson

  Vatten- och klimatanpassningsexpert, Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning, SMHI

  Maria Rothman

  Klimat- och dagvattenstrateg på Norrköpings kommun

  Lorentz Tovatt

  Riksdagsledamot (MP)

  Filip Elland

  Hållbarhetschef, Castellum
 • 12:00 - 13:00

  Lunchpaus

 • 13:00 - 13:40

  Live: Multifunktionella klimatanpassningsprojekt och hållbara stadsdelar

  När vi söker exempel på nytänkande klimatanpassningsprojekt och hållbara stadsdelar hamnar vi ofta i vårt grannland Danmark. Carsten Fjorback, utvecklingschef för klimatanpassning och stadsutveckling på COWI, ger oss en överblick över några av de mest innovativa stadsutvecklingsprojekten i Danmark just nu. Föredraget hålls på engelska.

  Carsten Fjorback har nära 20 års erfarenhet inom vatten- och miljöområdet. Han arbetar framför allt med vattnets kretslopp. Som utvecklingschef för klimatanpassning och stadsutveckling bidrar han till en lång rad plan- och utvecklingsprojekt, både med fackkunskap inom vattenområdet, myndighetskontakter, process och innovation. Han är projektledare för vattenhantering och klimatanpassning vid flera av COWIs stora stads- och utvecklingsprojekt och arbetar då med planering och utveckling av intelligent och värdeskapande vattenhantering för normal nederbörd, skyfall och översvämning samt innovation av bärande planeringselement. Carsten Fjorback arbetar också med FN:s Agenda 2030-mål för en hållbar utveckling. Han är baserad i Århus, Danmark. Talare

  Carsten Fjorback

  Utvecklingschef, COWI Danmark
 • 13:40 - 13:45

  Live: Tips på spårval

  Välkommen tillbaka till livesändningen där vi tipsar om de olika spårvalen. Talare

  Ingar Lindholm

  Chefredaktör, Miljö & Utveckling. Dagens moderator.
 • 13:45 - 14:10

  Spårval

  Välj mellan två spår:

  • Klimatdeklaration och LCA
  • Koldioxidneutralt byggande
 • Spår 1: Verktyg – Klimatdeklaration

  Från Boverket kommer Kristina Einarsson som ger en översikt över kommande krav på klimatdeklarationer för byggnader som uppförs. Krav på klimatdeklarationer ska träda i kraft 1 januari 2022 och omfatta de som söker bygglov från den dagen. Talare

  Kristina Einarsson

  Projektledare för uppdrag om klimatdeklarationer, Boverket
 • Spår 2: Koldioxidneutralt byggande – Hoppet

  Den koldioxidneutrala förskolan Hoppet i Göteborg arbetas fram genom en innovationsdrivande upphandlingsprocess, som drivs av Lokalförvaltningen vid Göteborgs stad. Att bygga koldioxidneutralt innebär stora utmaningar, framför allt på materialsidan. Vi får veta mer om hur processen fungerar och om resultatet. Hanna Ljungstedt representerar beställaren Lokalförvaltningen, och Maria Perzon är anlitad av Lokalförvaltningen i projektet Hoppet som extern projektledare miljö och har de senaste åren arbetat med att hitta lösningar och strategier för att kunna bygga klimatneutralt. Talare

  Hanna Ljungstedt

  Miljöutredare, Lokalförvaltningen, Göteborgs stad

  Maria Perzon

  senior miljökonsult, Bengt Dahlgren
 • 14:15 - 14:40

  Spårval

  Välj mellan två spår:

  • Klimatdeklaration och LCA
  • Koldioxidneutralt byggande
 • Spår 1: Verktyg – LCA

  Från IVL kommer Martin Erlandsson, expert på LCA av byggnader. Han berättar om verktyg för LCA-beräkning, databaser och den senaste utvecklingen inom området. Talare

  Martin Erlandsson

  Expert på LCA, IVL Svenska Miljöinstitutet
 • Spår 2: Koldioxidneutralt byggande – Lidl med mera

  LINK arkitektur är med och designar Sveriges första fossilfria förskola, Hoppet och även Sveriges första NollCO2-certifierade byggnad, en Lidl-butik i Visby. Alexander Landborn och Andreas Lebisch ger flera praktiska exempel på hur man kan arbeta med att bygga koldioxidsnålt.

  Byggsektorn står idag för mer än 20% av Sveriges totala klimatpåverkan, det är lika mycket som biltrafiken på vägarna. Vi står inför en stor utmaning att förstå hur vi kan arbeta mer med koldioxidsnåla material och processer. Samtidigt ska Sverige halvera sin klimatpåverkan fram till 2030 och 2022 införs en ny lag om klimatdeklarationer för all nybyggnation. Det innebär att kommuner, byggherrar, konsulter och byggentreprenörer behöver alla ställa om för att fortsätta vara konkurrenskraftiga.

  I detta seminarium kommer vi svara på frågor så som: Vad innebär det att arbeta med en koldioxidbudget? Hur påverkar det byggprocessen, och vad ska beställaren tänka på? Hur kan klimatsmarta processer också bli kostnadseffektiva? Talare

  Andreas Lebisch

  Arkitekt, LINK arkitektur

  Alexander Landborn

  Hållbarhetsansvarig, LINK arkitektur
 • 14:40 - 15:00

  Eftermiddagspaus

 • 15:00 - 15:30

  Live: Så får du saker att hända!

  Inspirationsföreläsning med frågestund. Thomas Dimming förklarar vilka mekanismer som gör det svårt för oss människor att ta klimathotet på allvar och agera utifrån det. Hur vi man upp farten på klimatarbetet i en trög organisation och vad får människor att vilja engagera sig i mer komplexa och tungrodda arbetsuppgifter? Thomas Dimming visar möjliga vägar framåt. Talare

  Thomas Dimming

  Föreläsare och engagemangsexpert
 • 15:30 - 15:35

  Live: Sammanfattning från studion

  Dagen sammanfattas av moderatorna Ingar Lindholm och Jennie Krook. Talare

  Ingar Lindholm

  Chefredaktör, Miljö & Utveckling. Dagens moderator.

  Catharina Byström

  Redaktör

Talare

Carsten Fjorback

Utvecklingschef, COWI Danmark

Anna Jonsson

Vatten- och klimatanpassningsexpert, Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning, SMHI

Anders Sjelvgren

Generaldirektör, Boverket.

Maria Rothman

Klimat- och dagvattenstrateg på Norrköpings kommun

Lorentz Tovatt

Riksdagsledamot (MP)

Filip Elland

Hållbarhetschef, Castellum

Kristina Einarsson

Projektledare för uppdrag om klimatdeklarationer, Boverket

Martin Erlandsson

Expert på LCA, IVL Svenska Miljöinstitutet

Hanna Ljungstedt

Miljöutredare, Lokalförvaltningen, Göteborgs stad

Maria Perzon

senior miljökonsult, Bengt Dahlgren

Andreas Lebisch

Arkitekt, LINK arkitektur

Alexander Landborn

Hållbarhetsansvarig, LINK arkitektur

Thomas Dimming

Föreläsare och engagemangsexpert

Peter Wiborn

Specialist på ekosystemtjänster, Miljöförvaltningen Stockholms stad.

Ingar Lindholm

Chefredaktör, Miljö & Utveckling. Dagens moderator.

Catharina Byström

Redaktör

Hållbart samhällsbyggande

anordnas av Miljö & Utveckling