nr-logo

Hållbarhet i praktiken

Hållbar upphandling privat sektor – lär dig inköpsrutiner som bidrar till Agenda 2030

Under denna kursdag får du förståelse för drivkrafter bakom hållbar upphandling och hur ett systematiskt arbete ser ut.

Boka plats

Hållbar upphandling är ett starkt verktyg för att driva hållbarhetsarbetet framåt, och det blir en alltmer strategiskt viktig fråga att använda potentialen i inköpsarbetet för en hållbar utveckling. Under denna kursdag får du förståelse för drivkrafter bakom hållbar upphandling och hur ett systematiskt arbete ser ut. Vi kommer att fokusera på inköpsprocessens koppling till hållbarhetskrav, uppföljning och förbättringsarbete inom den privata sektorn. Vi ger dig också våra bästa tips för implementeringen.

Målgrupp
Upphandlare/inköpare eller hållbarhetsspecialister inom privat sektor.

Utbildningsmål
När utbildningen är klar har du:

  • Förståelse för varför man ska arbeta strategiskt med hållbarhetsfrågor i upphandling.
  • Kunskap om hur du kan organisera ett systematiskt arbete med hållbar upphandling.
  • Kunskap om de förutsättningar som ges av ramverk som LOU, ISO 20400 och FN:s principer för företag och mänskliga rättigheter.
  • Kunskap om praktiska verktyg för riskanalys, leverantörsbedömning, kravställning och uppföljning, både för miljö- och kemikaliekrav och sociala krav.
  • Fått idéer för implementeringsarbetet i din egen organisation.

Agenda
10.00 Välkomnande och introduktion till dagen

10.15  Omvärld och drivkrafter bakom hållbar upphandling

  1. Hur bidrar upphandling till Agenda 2030?

12.00 Lunch

13.00 Ett proaktivt arbete med marknadsanalys och riskanalys

14.00 Metoder och verktyg för kravställning och ekonomiskt hanterbar uppföljning

  1. Tips – så bygger man upp en hållbar upphandlingsfunktion

15.30 Avslutning och diskussion

Under kursen varvas föreläsning med diskussioner och övningar.

Förkunskaper
Kursen är på grundläggande nivå, men vi förutsätter att deltagarna har grundläggande kunskap om hållbarhetsfrågor.

Anmälan
Pris Antal
Biljett 9 995 kr
Du måste välja minst en biljett.

Delsumma: 0 kr

Rabattkod "" (%): kr

Summa: 0 kr

Personuppgifter

Det här är ett obligatoriskt fält.

Det här är ett obligatoriskt fält.

Det här är ett obligatoriskt fält.

Det här är ett obligatoriskt fält.

Det här är ett obligatoriskt fält.

Faktureringsadress

Det här är ett obligatoriskt fält.

Det här är ett obligatoriskt fält.

Det här är ett obligatoriskt fält.

Det här är ett obligatoriskt fält.

Ytterligare uppgifter