nr-logo

Hållbarhet i praktiken

Hållbar upphandling offentlig sektor – lär dig inköpsrutiner som bidrar till Agenda 2030

Under denna kursdag får deltagarna förståelse för drivkrafterna bakom hållbar upphandling och hur ett systematiskt upphandlingsarbete kan se ut.

Boka plats

Hållbar upphandling är ett effektivt verktyg i den offentliga sektorns hållbarhetsarbete, framför allt om organisationen strävar efter att bidra till Agenda 2030. Därför har det blivit alltmer strategiskt viktigt för myndigheter att utnyttja all potential i inköpsarbetet för att de ska kunna ta sitt samhällsansvar. Regeringen har bland annat tydliggjort detta genom att upprätta den Nationella Upphandlingsstrategin.

Under denna kursdag får deltagarna förståelse för drivkrafterna bakom hållbar upphandling och hur ett systematiskt upphandlingsarbete kan se ut. Vi kommer att fokusera på inköpsprocessens koppling till hållbarhetskrav, uppföljning och förbättringsarbete inom den offentliga sektorn. Vi ger dig också våra bästa tips för implementeringen.

Målgrupp
Upphandlare/inköpare eller hållbarhetsspecialister inom offentlig sektor.

 Utbildningsmål
När utbildningen är klar har du:

  • Förståelse för varför man ska arbeta strategiskt med hållbarhetsfrågor i upphandling.
  • Kunskap om hur du kan organisera ett systematiskt arbete med hållbar upphandling.
  • Kunskap om de förutsättningar som ges av ramverk som LOU, ISO 20400 och FN:s principer för företag och mänskliga rättigheter.
  • Kunskap om praktiska verktyg för riskanalys, leverantörsbedömning, kravställning och uppföljning, både för miljö- och kemikaliekrav och sociala krav.
  • Fått idéer för implementeringsarbetet i din egen organisation.

Agenda

Välkomnande och introduktion till dagen

10.15 Omvärld och drivkrafter bakom hållbar upphandling
– Hur bidrar upphandling till Agenda 2030?

12.00 LUNCH

13.00 Hur kan verksamheter arbeta med marknadsanalys och riskanalys

14.00 Metoder och verktyg för kravställning och ekonomiskt hanterbar uppföljning
– Tips: så bygger man upp en hållbar upphandlingsfunktion

15.30 Avslutning och diskussion

Under kursen varvas föreläsning med diskussioner och övningar.

Förkunskaper
Kursen är lämplig för alla som vill lära sig mer om hållbarhet och hållbar upphandling.

Anmälan
Pris Antal
Biljett 9 995 kr
Du måste välja minst en biljett.

Delsumma: 0 kr

Rabattkod "" (%): kr

Summa: 0 kr

Personuppgifter

Det här är ett obligatoriskt fält.

Det här är ett obligatoriskt fält.

Det här är ett obligatoriskt fält.

Det här är ett obligatoriskt fält.

Det här är ett obligatoriskt fält.

Faktureringsadress

Det här är ett obligatoriskt fält.

Det här är ett obligatoriskt fält.

Det här är ett obligatoriskt fält.

Det här är ett obligatoriskt fält.

Ytterligare uppgifter