nr-logo

Hållbarhet i praktiken

Agenda 2030 – Skapa internt engagemang för hållbarhet med de globala målen, offentlig sektor

I den här kursen får du verktygen som hjälper dig att implementera Agenda 2030 i din verksamhets interna hållbarhetsarbete.

Boka plats

Fler och fler organisationer väljer att använda de globala målen som drivkraft för att skapa internt engagemang för organisationens hållbarhetsarbete. Denna utbildning ger dig kunskap i hur hållbarhetsarbetet kan kartläggas och inriktas mot de globala målen, samt hur de globala målen kan öka medarbetarnas engagemang i hållbarhetsfrågor. Utbildningen tar avstamp i praktiska exempel från organisationer som lyckats flytta fram positionerna inom hållbarhet genom ett konkret arbete med de globala målen. 

Målgrupp

  • Hållbarhetsansvariga
  • Miljöchefer
  • Personalansvariga
  • Kommunikationsspecialister/ansvariga
  • Vd:ar och ledningsgrupper

 Utbildningsmål

  • Inspiration kring organisationers arbete med de globala målen utifrån praktiska exempel.
  • Metodik för kartläggning av mål och delmål.
  • Metodik för att koppla interna mål mot globala mål.
  • Metoder och praktiska exempel för att skapa engagemang kring målen internt.

 Agenda

10.00 Välkomnande och introduktion till dagen

10.15 Introduktion till målen och delmålen från ett verksamhetsperspektiv

11.00 Verktyg för kartläggning av det egna hållbarhetsarbetet mot målen

12.00 Lunch

13.00 Målen som grund för att styra hållbarhetsarbetet och skapa internt engagemang och driv

14.30 Målen som en del av kommunikation och hållbarhetsredovisning

15.30 Avslutning och diskussion

Anmälan
Pris Antal
Biljett 9 995 kr
Du måste välja minst en biljett.

Delsumma: 0 kr

Rabattkod "" (%): kr

Summa: 0 kr

Personuppgifter

Det här är ett obligatoriskt fält.

Det här är ett obligatoriskt fält.

Det här är ett obligatoriskt fält.

Det här är ett obligatoriskt fält.

Det här är ett obligatoriskt fält.

Faktureringsadress

Det här är ett obligatoriskt fält.

Det här är ett obligatoriskt fält.

Det här är ett obligatoriskt fält.

Det här är ett obligatoriskt fält.

Ytterligare uppgifter