EU:s utsläpp minskade

Klimat EU:s utsläpp av växthusgaser minskade under 2022, jämfört med 2021. Det visar nya siffror från EEB.

EU:s utsläpp minskade
Illustration: Adobe Stock

EU:s utsläpp av växthusgaser minskade under 2022 med 2 procent jämfört med 2021. Det konsterar den Europeiska miljöbyrån EEA på tisdagen. EEA konstaterar i samband med den nya statistiken att minskningstakten inte är tillräckligt för att uppnå de klimatmål som EU satt upp.

I rapporten ”Trends and Projections” beskriver EEB vilka framsteg som gjorts inom EU sedan klimat- och energilagstiftningarna under Fit for 55-paketet trätt i kraft. Bland annat konstaterar man förbättrad energieffektivitet och kraftigt ökade satsningar på förnybar energi. I rapporten konstateras också att flera medlemsstater höjt ambitionen för sina 2030-mål samtidigt som över 1000 klimatåtgärder från medlemsstaterna lagts fram.

EEB konstaterar slutligen att EU:s medlemsländer gemensamt minskat nettoutsläppen av växthusgaser med 31 procent jämfört med 1990 års nivåer. Denna siffra är beräknad inklusive internationellt flyg.

Utsläppsminskningarna under 2022 kan enligt EEB förklaras av höjda priser på naturgas samt kraftig inbromsning av byggsektorn och ett antal andra industrier. I vissa sektorer, som transporter och energiförsörjning, fortsatte utsläppen att öka.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.