EUs Östersjöstrategi antagen

Europeiska rådet har nu antagit EUs Östersjöstrategi. Frågan har varit prioriterad för det svenska ordförandeskapet och syftet är att stärka regionens konkurrenskraft inom områden som miljö, tillväxt, infrastruktur och säkerhet.

– Det är glädjande att hela EU inser nyttan med vår kraftsamling kring frågor som är gemensamma för länderna i denna region. Östersjöstrategin är ett sätt att främja affärsmöjligheter inte minst för små- och medelstora företag genom att förbättra den inre marknadens sätt att fungera i ett regionalt perspektiv. Vi behöver nyttja det faktum att åtta av nio länder runt Östersjön är medlemmar i EU och både vill och önskar samarbeta närmare, säger näringsminister Maud Olofsson.

Minska avstånd

Sverige kommer genom Näringsdepartementet att ansvara för koordineringen av gemensamma insatser inom forskning och innovation. Ökade samarbeten, utveckling av småföretagarnätverk och industrikluster är en viktig del för att lyckas med det gränsöverskridande samarbetet.

Infrastrukturminister Åsa Torstensson menar att strategin är av betydelse för förbättrade kommunikationer. Och en av de största utmaningarna för transportsektorn inom regionen är att minska avståndet till övriga Europa genom effektivare förbindelser.

– För att förbättra infrastrukturplaneringen i regionen krävs det bättre kunskap om transportflödena. Därför har jag tagit initiativ till en gemensam transportstudie, Baltic Transport Outlook, som ska beskriva gods- och passagerarströmmarna till och från Östersjön samt flödena inom regionen, säger hon och påpekar att arbetet med studien kommer att påbörjas inom kort och att projektet har fått mycket starkt stöd av Östersjöländerna samt Norge.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.